Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo T&R Test

Zadajniki prądowe:
Zestawienie | 100ADM | 200ADM-P | 50A-3PH | 200A-3PH | 750ADM-H | PCU1 | CU-Ps |

200ADM-P

(wszechstronny 200A jednofazowy zadajnik prądowy z przesuwnikiem fazowym)

OpisDane techniczneZakupyDo pobrania

Cechy szczególne

 • Prąd wyjściowy: 0÷200A
 • Pomiar True RMS przechwytywany za 1 okres
 • Regulowane pomocnicze napięcie/prąd ac z przesunięciem fazy
 • Pomocnicze wejście pomiarowe: V, f, Φ, Z, P, S, PF, przekładnia prądowa, harmoniczne ...
 • Regulowane wyjście pomocnicze 12÷220Vdc
 • Tryb ograniczenia prądowego z precyzyjnym nastawieniem
 • Magazynowanie danych w pamięci USB zawierające kształty przebiegów i harmoniczne
 • Interfejs USB drukarka/pamięć
 • Automatyczny wybór napięcia zasilającego

Przyrząd 200ADM-P jest zadajnikiem prądowym z szerokim zakresem zaawansowanych funkcji łącznie z przesuwnikiem fazowym, gromadzeniem wyników i analizą harmonicznych.

Charakteryzuje się wieloma wyjściami dostarczając jednocześnie napięcia AC oraz prądy AC

Oprócz zadajnika prądu 0-200A AC z 4 odczepami i opcją ogranicznika prądu dla bardziej precyzyjnego serowania przekaźników nisko impedancyjnych, posiada on również:

 • Odczep 0-240V DC – dzięki temu odczepowi może badać przekaźniki napięciowe DC!
 • Podwójny zakres (12-60 i 60-220V dc) zasilacza pomocniczego – do zasilania przekaźników bez obecności zasilacza. Doskonałe rozwiązanie do pracy w terenie!
 • Pomocniczy zasilacz AC z 2 odczepami napięcia, jak również odczepem prądowym 0-6V 10A i możliwością zmiany częstotliwości 45-100Hz oraz przesuwnik fazowy 0-+/-180, pozwalając na testowanie szerokiego zakresu przekaźników, które wymagają jednocześnie napięcia i prądu.

Przyrząd ma szeroki zakres wyjść pozwalający na wymuszanie prądów w zakresie od 1mA do 200A. Na wyjściu głównym dostępne są napięcia do 240V pozwalające na badania przekaźników prądowych o wysokiej impedancji. Zapewnione są pomiary True RMS z przechwytywaniem pojedynczego okresu. 4 zakresy prądowe pozwalają na wykorzystanie pełnej skali miernika oraz poziom wyzwalania może być ustawiany niezależnie dla wybranego wyjścia. Bezpieczne gniazda standardów przemysłowych zostały użyte dla pełnego bezpieczeństwa, niezawodności i wygody.

Prąd główny                                         Licznik czasu
Prąd pomocniczy         Częstotliwość pomocnicza       Faza pomocnicza
   
Harmoniczne  Pomiar AC+DC
   
Przekładnia przekładnika prądowego Pomiar mocy

Przyrząd 200ADM-P posiada elastyczne wyjście pomocnicze ac, które może być używane przy napięciu do 260V dla przekaźników napięciowych lub do 10A dla badania przekaźników prądowych. Faza i częstotliwość tego wyjścia są w pełni regulowane. To połączenie napięcia i prądu pozwala na testowanie przekaźników, które wymagają dwóch napięć, jednego napięcia i jednego prądu lub dwóch prądów.

Przyrząd jest wyposażony w pomocniczy moduł pomiarowy, który mierzy napięcia i prądy ac i dc oraz częstotliwość na wyjściu pomocniczym lub sygnałów zewnętrznych. Moduł ten może również wykonywać pomiary w połączeniu z głównym wyjściem prądowym w celu zmierzenia kąta fazowego, mocy, impedancji, przekładni przekładnika prądowego i harmonicznych.

Regulowany, stabilizowany zasilacz DC z ograniczeniem prądowym zapewnia zasilanie badanych przekaźników.

Przyrząd posiada wszechstronny system pomiaru czasu podłączony do wyjść i do pomiarów z dużą dokładnością czasów wyzwoleń, czasów resetowania i ponownego zamknięcia. Licznik czasu posiada prądowy tryb pracy i może dokładnie badać wyzwolenia bezzwłoczne. Dwa interfejsy USB Host do podłączenia pamięci, klawiatury lub drukarki. Wynik każdego pomiaru może być zapisany w pamięci USB w formacie arkusza kalkulacyjnego do późniejszej analizy. Klawiatura pozwala na wprowadzanie notatek do każdego wyniku. Dodatkowo, w pamięci USB może być zapisany obraz graficzny przebiegu. Wyniki analizy harmonicznych również mogą być rejestrowane.

Zastosowania 200ADM-P

Nr IEEE Typ Nr IEEE Typ
21 Odległościowe jednofazowe 67 Kierunkowe nadprądowe
24 V/Hz 67N Kierunkowe zwarcia do ziemi
25 Synchronizujące 78 Kąta fazowego
27/59 Podnapięciowe/Nadnapięciowe 79 SPZ
32/P/Q Kierunkowe mocy 81 Nad-/Pod- częstotliwościowe
37 Niedomiarowe - prądowe/mocy 85 Kierunkowe "Pilot wire"
40 Przekaźniki pola 86 Lockout
46N Nadprądowe o ujemnej sekwencji 87 Różnicowe
50/76 Chwilowe nadprądowe 91 Kierunkowe napięciowe
50 Przekaźniki zwarcia do ziemi 92 Kierunkowe mocy
50V Napięciowo ograniczane nadprądowe 94 Wyzwalające
51 Czasowe nadprądowe   Przekaźniki regulacji napięcia
55 Współczynnika mocy   Miniaturowe wyłączniki
59G Odchylenie napięcia neutralnego   Przekaźniki termiczne
      Krzywe magnesowania przekładników prądowych

Opis elementów płyty czołowej


A. System pomiaru czasu
System pomiaru czasu jest podłaczony do wyjścia głównego oraz wyjścia pomocniczego ac. Pozwala na wykonywanie pomiarów czasów dla szerokiego zakresu przyrządów.
Tryb Start licznika Stop licznika
Start wewnętrzny Nacisnąć "ON" Zmiana styku 1 lub 2
1 styk Styk1 zmiana 1 Styk1 zmiana 2
2 styki Zmiana styku 1 Zmiana styku 2
Działanie prądowe Prąd >10% zakresu miernika Prąd <10% zakresu miernika
Impuls Nacisnąć "ON" 200ms
Aux ac Aux ac on/ przełącz freq na Φ/ przełącz Φ na freq Zmiana styku 1 lub 2
Na przykład, w celu wyznaczenia charakterystyk czasowych przekaźnika prądowego IDMT, styki przekaźnika są podłączone do zestawu styków 1 i wybrany jest "wewnętrzny start". Po załączeniu wyjścia głównego rozpoczyna się przepływ prądu i startuje licznik pomiaru czasu. Po wyzwoleniu przekaźnika licznik czasu zatrzymuje się i wyjście jest wyłączane. Wszystkie styki są czułe na zmianę stanu zamiast ustawienia na normalnie otwarty lub normalnie zamknięty. Po zakończeniu pomiaru, gdy licznik czasu zatrzyma się wyjście zostaje wyłączone w celu zapewnienia bezpieczeństwa badanego przekaźnika. Kontrolki LED sygnalizują stan styku.

Ustawienie licznika czasu na "aux ac" startuje licznik, gdy wyjście pomocnicze ac zostanie załączone lub wyjście jest przełączone ze zmiennej częstotliwości na sterowanie fazą lub odwrotnie. Jest to idealne rozwiązanie do badania czasów wyzwolenia przekaźników ochronnych nad- i podnapięciowych oraz badania przekaźników synchronizujących.

Dodatkowo, przyrząd mierzy czasy między zmianami na jednym styku lub na dwóch stykach. Prądowy tryb pracy startuje i zatrzymuje licznik czasu narastaniem i opadaniem prądu na wyjściu głównym. Tryb ten bada aparaty, w których rozwierane styki są w szeregu z obwodem pomiarowym wyłącznika, jak jest w termicznych lub termiczno-magnetycznych wyłącznikach.

Tryb impulsowy jest używany do ustawienia poziomu prądu w aparatach czułych na nagrzewanie. Prąd jest wymuszany przez 200ms jego wartość jest rejestrowana.

B. Pomocniczy moduł pomiarowy
Wejście pomocniczego modułu pomiarowego w 200ADM-P mierzy napięcia i prądy ac i dc. Wejście ma zakres znamionowy 300V rms lub 5/10A rms (10A dla przebiegów z współczynnikiem szczytu do 1,5; 5A dla współczynnika szczytu do 3).

Moduł może wykonywać pomiary używając wyjście główne i wejście pomocnicze razem w celu zmierzenia kąta fazowego, mocy, impedancji i przekładni przekładnika prądowego (dla obu typów przekładników prądowych 1A i 5A). Może również analizować zawartość harmonicznych na wyjściu głównym i wejściu pomocniczym do 31-ej harmonicznej i oblicza współczynnik THD przebiegu. Pomiary mogą być rejestrowane w pamięci USB.

 • DC: napięcia/prądy dc wartość średnia i tętnienia rms
 • AC: napięcia/prądy ac rms, częstotliwość i kąt fazowy
 • Moc: S (VA), P (W) i współczynnik mocy
 • Impedancja: Z, X i kąt fazowy
 • Przekładnia przekładnika prądowego: przekładnia względna dla przekładników 1A i 5A oraz kąt fazowy
 • Harmoniczne: harmoniczne i THD na wyjściu głównym i wejściu pomocniczym

C. Pomocnicze wyjście AC
Pomocnicze wyjście ac dostarcza dodatkowe separowane napięcie lub prąd do badanych przekaźników. Na wyjściu jest cyfrowo generowany czysty przebieg sinusoidalny, dostarczane są trzy zakresy dla zapewniania maksymalnej elastyczności (dwa zakresy napięciowe i jeden prądowy). Wyjście jest regulowane od zera i może być przesuwane fazowo o 360°C. Wyjście to jest również podłączone do obwodu pomiaru czasu.

1 napięcie - przekaźniki nad-/podnapięciowe
Testując przekaźniki pod- i nadnapięciowe za pomocą 200ADM-P jest proste sprawdzenia nawet czasów opóźnienia. Należy podłączyć wyjście główne w szereg z wyjściem pomocniczym w celu generowania kroków napięcia z pomiarem czasu

1 napięcie - przekaźniki częstotliwościowe
Wyjście napięcia pomocniczego ac może być synchronizowane z siecią lub przełączone w tryb zmiennej częstotliwości. Punkty pracy sa łatwo ustalane i wyznaczany jest czas odpowiedzi przekaźnika.

1 napięcie + 1 prąd - różne przekaźniki
Możliwość przesunięcia fazowego wyjścia pomocniczego jest idealne do badania przekaźników kierunkowych nadprądowych oraz przekaźników zwarć do ziemi. Wyjście główne jest używane do wymuszania przepływu prądu natomiast wyjście pomocnicze zasila cewkę napięciową. Ta sama konfiguracja jest używana do badania przekaźników odwróconej mocy i fazy w czasie badania ochrony odległościowej. Test tych przekaźników jest jeszcze bardziej uproszczony poprzez bezpośrednie wyświetlanie W, VA, kąta fazowego i impedancji. Badanie przekaźników automatycznej regulacji napięcia (AVR) z kompensacją spadku na linii również wymaga przesunięcia fazowego między prądem i napięciem. Przyrząd 200ADM-P idealnie nadaje się do tych pomiarów, i dwa styki wejściowe mogą być używane do pokazanie stanu styków przekaźnika góra/dół.

2 prądy - przekaźniki różnicowe
Pomocnicze wyjście 10A ac może być używane do zasilenia drugim prądem badanego przekaźnika. Wyjście to jest niezależne od sieci i może być używane, gdy wymagany jest stabilizowany prąd.

2 napięcia - sprawdzenia przekaźników synchronizujących
Połączenie wyjścia głównego używanego, jako źródło napięcia i wyjścia pomocniczego ac spełnia wymagania badania przekaźników synchronizacyjnych. Dla wyjścia pomocniczego ustawionego w tryb zmiennej częstotliwości, różne częstotliwości mogą być przyłożone do dwóch wejść przekaźnika w celu sprawdzenia funkcji dopasowania częstotliwości przekaźnika. Przełączenie w tryb blokowania fazy pozwala na sprawdzenie funkcji fazy badanego przekaźnika.

D. RS232 i T&R Link
Port RS232 do podłączenia drukarki lub PC.
Gniazdo wyjściowe T&R Link do podłączenia synchronizacji fazy do DVS3

E. Pomocnicze wyjście DC
Przyrząd 200ADM-P posiada stabilizowane, regulowane wyjście dc do zasilania badanych przekaźników z dwuzakresowym wyjściem 12÷220V. Wyjście ma ograniczenia prądowe i może zasilać obciążenia wymagające wysokich prądów rozruchowych.

F. Ograniczenie I
Przyrząd 200ADM-P posiada funkcję ograniczenia prądu wyjścia głównego, ograniczenie to zapewnia bardzo precyzyjne ustawienia prądu do 10A. Obciążenia o niskiej impedancji, jakie prezentują obecne przekaźniki mikroprocesorowe nie są problemem dla 200ADM-P; prądy mogą być dokładnie sterowane do kilku mA.

G. Porty USB
Do podłączenia pamięci USB, drukarki lub klawiatury.
Pamięć USB
Opcjonalna pamięć USB Opcjonalna klawiatura

H. Magazynowanie wyników
Wszystkie wyniki uzyskane za pomocą 200ADM-P mogą być zapisane w pamięci USB. Przyrząd posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego i dopisuje znaczniki czasu do wszystkich wyników. W celu rejestracji wyników najpierw należy wprowadzić komentarz dotyczący wyników używając cyfrowego potencjometru i przycisków strzałek lub opcjonalnej klawiatury i następnie wybrać "automatyczny zapis". Za każdym razem, gdy zatrzyma się licznik czasu, czas, prąd i wszystkie inne parametry są dodawane do pliku arkusza kalkulacyjnego na dysku. Wszystkie wyniki są magazynowane w folderze o nazwie będącej datą testu w pliku o nazwie będącej datą testu.
Dodatkowo, 200ADM-P może zapisywać pliki .BMP przebiegów w pamięci USB.


Przykładowe dane zapisane w pamięci USB
Time, Date, Main A,Timer, Aux A, Aux V, Phase, Freq Hz,Comment
10:53:12,12/12/09, 2.000, 10.000, 0.000, 10.0, 10.3, 50.00, Overcurrent sub 1 relay no 12
10:53:30,12/12/09, 5.000, 3.000, 0.000, 10.0, 10.3, 50.00, Overcurrent sub 1 relay no 12
10:54:10,12/12/09, 10.00, 1.000, 0.000, 10.0, 10.3, 50.00, Overcurrent sub 1 relay no 12

Przykładowy wykres krzywej magnesowania przekładnika prądowego, utworzony przez przyrząd na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów.


Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej