Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Przyrządy do badań instalacji elektrycznych:
Zestawienie | MacroTest G3 | COMBIG2 | COMBI521 | COMBI519 | EASYTEST | Jupiter | Neptune | M75 | M74 | M73 | IMP57 | EV-TEST100 | EQUITEST | MacroEVtest | MacroTest 5035 |

MacroTest G3 v.2

(wielofunkcyjny miernik instalacji i jednofazowy analizator jakości zasilania z ekranem dotykowym)

OpisDane techniczneCeny/ZakupyFilmyDo pobrania

Widok przyrządu Macrotest G3

Cechy szczególne

 • Test ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA
 • Pomiar rezystancji izolacji napięciami: 50V, 100V, 250V, 500V oraz 1000V DC
 • Badania wyłączników RCD: AC, A/F, B/B+ i DD / standardowych, selektywnych i ze zwłoką
 • Badania wyłączników RCD: 6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
 • Pomiar prądów upływu przekaźników RCD (poprzez opcjonalne cewki Rogowskiego  RCDX10 lub poprzez opcjonalne cęgi HT96U)
 • Pomiar impedancji pętli (Faza-Faza, Faza-Neutralny, Faza-PE) z obliczeniem spodziewanego prądu zwarcia
 • Pomiar impedancji pętli z wysoką rozdzielczością (z opcjonalną przystawką IMP57)
 • Weryfikacja skuteczności, zastosowanych w danym obwodzie, wyłączników MCB o charakterystykach B, C, D i K oraz bezpieczników typu gG i aM
 • Wybór przekroju, materiału przewodnika, ilość żył i rodzaju izolacji przewodów
 • Wybór czasu wyzwolenia badanego przyrządu ochronnego
 • Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu za pomocą sond pomocniczych
 • Pomiar rezystancji uziemienia (za pomocą opcjonalnych cęgów T2100)
 • Pomiar pętli bez wyzwolenia RCD
 • Wskazanie kolejności faz
 • Analiza jakości zasilania dla systemów jednofazowych: moce, cosφ, harmoniczne napięcia i prądu do 25, THD (do pomiaru prądu wymagana jest opcjonalna przystawka prądowa)
 • Pomiar parametrów środowiskowych (funkcja AUX): temperatury, wilgotności względnej i światła (poprzez opcjonalne przystawki)
 • Wyświetlacz TFT z ekranem dotykowym
 • Pomoc na ekranie
 • Wewnętrzna pamięć
 • Interfejs USB do podłączenia do PC
 • Wbudowany interfejs Wi-Fi do łączności z tabletami, smartfonami, etc.
 • Zasilanie z akumulatora NiMH ładowanego z zewnętrznej ładowarki
 • Gwarancja 2 lata
 • Na wyposażeniu certyfikat kalibracji producenta
 • Instrukcja obsługi w języku polskim (pełna wersja 184 strony)

Wersja v.2, w stosunku do wersji poprzedniej, ma zwiększoną odporność na przepięcia zgodnie z kategorią przepięciową CAT IV 300V oraz dodatkowo może badać wyłączniki RCD z prądem znamionowym 6mA.

Wiele lat temu firma HT-ITALIA, jako pierwsza na świecie wyprodukowała wielofunkcyjny miernik do badania instalacji. Dzisiaj znowu wyprzedziła konkurencję dzięki modelowi MACROTEST G3.

Wykonywanie pomiarów zgodnie z normą IEC61557 to już dzisiaj trochę za mało. Profesjonaliści wykonujący pomiary instalacji oczekują od przyrządu interfejsu, który ułatwi wykonywanie pomiarów oraz przyspieszy sporządzanie protokołów z badań.

MACROTEST G3 jest pierwszym na rynku wielofunkcyjnym miernikiem parametrów bezpieczeństwa instalacji wyposażonym w kolorowy ekran dotykowy. Może komunikować się z komputerami z systemem Windows, jak również tabletami i smartfonami z systemami iOS oraz Android. Posiada więcej niż intuicyjne menu takie, jak w tabletach najnowszej generacji. MACROTEST G3 dostarczany jest z oprogramowaniem pod Windows oraz z aplikacją pozwalającą użytkownikowi przesłać wyniki pomiarów poprzez Wi-Fi do smartfonów lub tabletów z systemem iOS lub Android. Wyniki pomiarów mogą być również umieszczone w chmurze HT Cloud.

MACROTEST G3 pozwala na zapisywanie wszystkich wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci i późniejsze przesłanie zapisanych wyników do PC, tabletu lub smartfonu za pomocą interfejsu USB lub poprzez Wi-Fi. Będące na wyposażeniu oprogramowanie pozwala na drukowanie raportów z pomiarów.

MACROTEST G3 współpracuje również z opcjonalną przystawką IMP57 w celu wykonywania pomiarów pętli z wysoką rozdzielczością (0,0001 Ω) łącznie w obliczeniem spodziewanego prądu zwarcia. Pozwala to na wykonywanie dokładnych pomiarów blisko transformatorów zasilających umożliwiając użytkownikowi na prawidłowy dobór aparatury zabezpieczającej w dowolnych systemach.

Przystawka IMP57 Zestaw przewodów C7000
Opcjonalna przystawka IMP57. Pozwala na pomiary impedancji dużym prądem z rozdzielczością 0,1mΩ Nr. kat. C7000 (na wyposażeniu IMP57)
Zestaw przewodów (2x3m) z końcówkami krokodylkowymi Kelvina

Pomiar pętli bez wyzwalania RCD
Pomiar rezystancji pętli L-PE bez wyzwalania wyłączników RCD dokonywany jest połową prądu znamionowego wyłącznika RCD. W odróżnieniu od innych przyrządów, które wykonują ten pomiar zawsze prądem 15mA, Macrotest G3 pozwala na wprowadzenie przez operatora rzeczywistej wartości prądu znamionowego RCD chroniącego badany obwód. Dzięki temu, dla RCD o prądach wiekszych od 30mA, pomiar rezystancji pętli może być wykonywany większymi prądami, co pozwala na uzyskanie szybszych i dokładniejszych wyników.

Sprawdzenie zdolności wyłączeniowej
Sprawdza, czy aparat chroniący instalację ma wystarczający maksymalny prąd wyłączeniowy - większy niż spodziewany prąd zwarcia.

Sprawdzenie zdolności wyłączeniowej Efekt niewystarczającej zdolności wyłączeniowej
Obliczenie spodziewanego prądu zwarcia i ocena,
czy wyłącznik ma wystarczającą zdolność wyłączeniową
Efekt niewystarczającej zdolności wyłączeniowej
wyłącznika chroniącego badany obwód


I2t - sprawdzenie skuteczności ochrony przed efektami termicznymi zwarcia
Poprzez wyznaczenie parametru energii I2t sprawdza, czy przewody instalacji są w stanie wytrzymać energię zwarcia. W tym celu należy wprowadzić dane odnośnie typu wyłącznika i jego prądu znamionowego oraz przekrój, materiał przewodnika, ilość żył i rodzaj izolacji przewodów. Przyrząd zmierzy impedancję pętli, obliczy wartość spodziewanego prądu zwarcia Isc, jak również odpowiadającą wartość czasu wyzwolenia (t) aparatu zabezpieczającego obwód i przedstawi ocenę negatywną, jeżeli aparat zabezpieczający pozwoli na przepływ energii większej niż mogą wytrzymać przewody w badanej instalacji.

Isc2t ≤ K2S2 Efekt przegrzania przewodów
gdzie:
K jest parametrem podawanym przez normy i zależy od materiału przewodnika i rodzaju izolacji
S oznacza przekrój przewodu
Efekt doprowadzenia za dużej energii
   
Ustawienie parametrów wyłącznika Parametry przewodów w instalacji
Wprowadzenie parametrów wyłącznika chroniącego badany obwód Wprowadzenie parametrów przewodów w badanej instalacji

Sprawdzenie czasu wyzwolenia aparatu chroniącego obwód
Przyrząd wykrywa wartość impedancji pętli powyżej mierzonego punktu, oblicza wartość minimalnego prądu zwarcia (Imin) i odpowiadającą mu wartość czasu wyzwolenia (t), aparatu chroniącego dany obwód, gwarantujący pozytywną ocenę, jeżeli ten czas jest krótszy od wartości granicznej ustawionej przez użytkownika. Oblicza, czy spodziewana minimalna wartość prądu zwarciowego będzie w stanie wyzwolić działanie wyłącznika MCB o charakterystykach B, C, D lub bezpiecznika typu gG i aM chroniącego obwód.

Pomiary prądu upływu
Za pomocą tego przyrządu można również sprawdzić prądu upływu do ziemi (po zastosowaniu opcjonalnej cewki Rogowskiego RCDX10 lub przystawki cęgowej HT96U).

RCDX10 HT96U
RCDX100 HT96U

Pomiar uziemienia metodą cęgową

T2100 w akcji Zasada pomiaru cęgowego
T21000 w akcji Zasada pomiaru cęgowego

Opcjonalne cęgi T2100 pozwalają na szybkie sprawdzenie rezystancji sond uziemiających bez odłączania ich od systemu uziemienia. Pomiar cęgowy eliminuje również problem ze znalezieniem prawidłowego miejsca umieszczenia pomocniczych sond, szczególnie dotkliwy w terenach zurbanizowanych. Pomiar uziemiania staje się łatwy dzięki nowemu algorytmowi HTEarth, który magazynuje wszystkie pomiary wykonane cęgami T2100 na poszczególnych sondach uziomowych i automatycznie oblicza wypadkową wartość rezystancji uziemiania dla całego systemu.

Pomiar uziemienia metodą 2- lub 3-przewodową
W zależności od typu systemu ustawionego przez użytkownika (TT, TN, IT), przyrząd sprawdza warunki określone w normach dla ochrony przed bezpośrednim dotykiem i pokazuje pozytywną ocenę w przypadku spełnienia wymagań norm.
Na przykład dla systemu TN, gdy ustawimy maksymalny prąd zwarcia Ig i czas wyzwolenia ochrony (zgodnie z wskazówkami uzyskanymi od dostawcy energii), przyrząd oblicza napięcie dotykowe Utp po wykonaniu pomiaru rezystancji uziemienia, następnie porównuje wartości z danymi dostarczanymi przez normy.
Jeżeli ocena jest pozytywna, wtedy pomiary napięcia dotykowego i krokowego nie muszą być wykonywane.

Pomiar rezystywności gruntu
Pomiar rezystywności gruntu (ρ) wykonywany jest 4-przewodową metodą Wennera.


Wybór układu pomiaru rezystywności gruntu Wynik pomiaru rezystywności gruntu
Wybór układu pomiaru rezystywności gruntu Wynik pomiaru rezystywności gruntu

Główne funkcje pomiarowe

Konfigurowanie pracy miernika poprzez ekran dotykowy całkowicie zmienia filozofię obsługi przyrządu. Parametry pomiaru mogą być teraz wybierane szybciej i dużo bardziej szczegółowo.

Więcej niż intuicyjne menu podobne, jak w tabletach najnowszej generacji
Ekran menu głównego Ekran definiowania parametrów pętli Ekran konfiguracji pomiaru z przystawką IMP57 Ekran spodziewanego prądu zwarcia
Ekran menu głównego Ekran definiowania
parametrów pętli
Ekran konfiguracji pomiaru
z przystawką IMP57
Ekran spodziewanego
prądu zwarcia
       
Ekran konfiguracji pomiaru pętli Ekran konfiguracji pomiaru RCD Ekran wyboru typu wyłącznika RCD Ekran cd. konfiguracji pomiaru RCD
Ekran konfiguracji
pomiaru pętli
Ekran konfiguracji
pomiaru RCD
Ekran wyboru typu
wyłącznika RCD
Ekran cd. konfiguracji
pomiaru RCD
       
Ekran pomiaru czasów RCD Ekran pomiaru rezystancji izolacji    
Ekran pomiaru
czasów RCD
Ekran pomiaru
rezystancji izolacji
   

Oprogramowanie HTanalysis

Nowa aplikacja HTanalysis pozwala użytkownikowi na bezprzewodową transmisję wyników poprzez Wi-Fi do smartfonów lub tabletów pracujących pod systemami iOS lub Android. Dzięki tej aplikacji możemy łatwo przygotować protokoły z pomiarów.

Wyniki pomiarów można również magazynować w chmurze HTCloud. Dzięki HTCloud możemy mieć dostęp do wyników pomiarów niezależnie od tego gdzie się aktualnie znajdujemy. HT Italia, jako pierwsza oferuje tego typu aplikację.
Profesjonaliści użytkujący przyrządy HT mogą w pełni korzystać z zalet tej unikatowej technologii.

Wyniki pomiarów przechowywane w chmurze
Widok aplikacji na tablecie Wyniki pomiarów przechowywane w chmurze

Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej