Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Przyrządy do badań instalacji solarnych
Zestawienie | PVCHECKs | PVCHECKs-PRO | PV-ISOTEST | I-V400w | I-V500w | I-V600 | SOLAR I-Ve | SOLAR-02 | SOLAR03 | HT304 | HT305 | PV204 | HT65 |

PV-ISOTEST

(tester bezpieczeństwa izolacji instalacji PV do 1500VDC)

!!! nowość !!!

OpisDane techniczneCeny/ZakupyDo pobraniaFilmy

Wstęp

 • Czy instalacja na moim dachu jest bezpieczna, czy może spowodować pożar i spalić mój dom?
 • Czy uziemienie instalacji zostało wykonane prawidłowo, czy ogień może zniszczyć moją inwestycję?
 • Czy mogę spać spokojnie, czy powinienem się martwić?

Prawdopodobnie większość posiadaczy systemów PV ma te wątpliwości

Energia solarna jest energią elektryczną i jak każda energia elektryczna może być niebezpieczna. Podstawowym powodem pożarów PV jest łuk elektryczny występujący wszędzie tam, gdzie nastąpiło odstępstwo od wymagań w okablowaniu lub w złączach systemu elektrycznego. Ryzyko powstania łuku rośnie w miarę upływu czasu. Izolacja systemów solarnych ulega degradacji w miarę upływu czasu i jest to zjawisko normalne, dlatego okresowe przeglądy mają priorytetowe znaczenie. Jest wiele czynników, które przyczyniają się do tego stanu:

 • Korozja kabli i złącz (tarcie kabli o roślinność lub dach, odchody ptaków, insekty, gryzonie, zasolenie, zanieczyszczenie)
 • Poluzowane połączenia śrubowe
 • Nieprawidłowo wykonane złącza kablowe
 • Nieprawidłowe wsporniki kabli
 • etc.

Norma IEC/EN 62446 wymaga, aby instalacja była badana i certyfikowana przez wykwalifikowanego instalatora. Tylko profesjonalny instalator z odpowiednimi uprawnieniami i używający prawidłowych przyrządów pomiarowych może zagwarantować, że instalacja PV będzie w pełni zgodna z wytycznymi bezpieczeństwa, czyli, że będzie bezpieczna.

Na początku ery instalacji PV napięcie wyjściowe budowanych macierzy wynosiło do 600V. Parametr ten został następnie zastąpiony przez 1000V DC i miało to miejsce dekadę temu. Obecnie, zostało podwyższone do nowego standardu 1500V DC. Dalsze zwiększanie napięcia jest mało prawdopodobne, z powodu znaczącego kosztu rozwoju produktów przeznaczonych do użycia dla wysokich napięć. Obecne normy IEC traktują 1500V jako górną granicę niskiego napięcia.

Przeczytaj: Przewodnik dla instalatorów sytemów PV

Opis przyrządu

PV-ISOTEST to wielofunkcyjny przyrząd do badania bezpieczeństwa elektrycznego oraz rozwiązywania problemów systemów instalacji fotowoltaicznych do 1500V DC.

 • Pomiar rezystancji izolacji do 1500V DC nawet na systemach pod napięciem
 • Lokalizacja uszkodzeń modułów dzięki nowej funkcji GFL
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA

PV-ISOTEST reprezentuje prawdziwą innowację w diagnostyce i weryfikacji systemów PV. PV-ISOTEST mierzy rezystancję izolacji pojedynczego modułu, łańcucha modułów lub nawet całej macierzy fotowoltaicznej do 1500V DC zgodnie z normą IEC/EN62446.

Tradycyjne mierniki izolacji mogą wymagać wyłączników DC do zwierania zacisków dodatniego z ujemnym badanego moduł/łańcucha/macierzy DC. Dzięki PV-ISOTEST użycie zewnętrznego wyłącznika nie jest wymagane, PV-ISOTEST przeprowadza pomiary w pełni autonomicznie i samowystarczalnie.

Funkcja GFL

W celu skrócenia czasu poszukiwania uszkodzenia, przyrząd PV-ISOTEST jest wyposażony w innowacyjną funkcję GFL (Ground Fault Locator - lokalizacja zwarć do ziemi), wskazującą użytkownikowi który moduł w badanym łańcuchu systemu fotowoltaicznego ma osłabioną izolację. Powodem osłabienia może być, na przykład, zawilgocenie izolacji powodujące powstanie ścieżki dla prądu upływu. Funkcja GFL umożliwia użytkownikowi natychmiastową identyfikację modułu z osłabioną izolacją w stosunku do ziemi.
Przyrząd mierzy napięcie wejściowe i analizując niezrównoważenie między V(+) i V(-) w stosunku do ziemi wykrywa przypuszczalną pozycję uszkodzenia w łańcuchu PV.


Podłączenie dla pomiaru izolacji w trybie DUAL
dla systemu bez uziemienia macierzy PV

PI oraz DAR

PV-ISOTEST mierzy również wskaźnik polaryzacji (PI) oraz współczynnik absorpcji dielektryka (DAR) w celu oceny jakości izolacji. PI i DAR są szczególnie ważne, gdy mierzona jest izolacja długich kabli pracujących przez wiele lat. W rzeczywistości, wartość rezystancji izolacji może zmieniać się na przestrzeni lat z powodu narażeń mechanicznych i elektrycznych, powodując wzrost wartości prądów upływu. PI jest stosunkiem wartości rezystancji izolacji po 10 minutach podzielonej przez wartość rezystancji izolacji po 1 minucie, natomiast DAR jest stosunkiem wartości rezystancji izolacji po 1 minucie podzielonej przez wartość rezystancji izolacji po 30 sekundach. Wysokie wartości PI oraz DAR świadczą o dobrym stanie izolacji.


Ocena stanu izolacji
DAR PI Stan izolacji
<1,25 <1 niebezpieczny
>1 i <2 do sprawdzenia
<1,6 >2 i <4 dobry
>1,6 >4 doskonały


Schemat podłączeń dla pomiaru
ciągłości przewodów ochronnych RPE
Schemat podłączeń dla pomiaru
izolacji w trybie TIMER


Pomiar rezystancji izolacji w trybie DUAL
Weryfikacja
Weryfikacja z natychmiastowym wynikiem (OK | NO) rezystancji izolacji aktywnych przewodów w module, łańcuchu lub całek macierzy PV zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN62446, nie są wymagane zewnętrzne wyłączniki do zwierania zacisków dodatniego i ujemnego.
Identyfikacja miejsca uszkodzenia
Po jednym pomiarze, automatyczna ocena zgodności z oczekiwaniami całkowitej izolacji całej macierzy fotowoltaicznej. PV-ISOTEST jest jedynym na rynku przyrządem zdolnym do weryfikacji, jednocześnie wskazując wartości rezystancji izolacji dla obu biegunów dodatniego i ujemnego, dając w ten sposób operatorowi możliwość bezpośredniego poszukiwania faktycznej lokalizacji miejsca uszkodzenia izolacji.

Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej