Zaloguj się
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Przyrządy do badań instalacji solarnych
Zestawienie | PVCHECKs | I-V400w | I-V500w | SOLAR I-Ve | SOLAR 300N | MPP300 | SOLAR-02 | HT304 | HT204 |

SOLAR I-Vw

(analizator jednofazowych instalacji solarnych oraz miernik charaktrystyk modułów fotoogniw)

OpisDane techniczneZakupy
Widok przyrządu SOLAR I-Vw

Widok przyrządu SOLAR I-Vw

SOLAR I-Vw został tak skonstruowany, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące mierników instalacji fotowoltaicznych. Oprócz zapewnienia możliwości badania i pomiarów sprawności jednofazowych systemów fotoogniw, mierzy charakterystykę pojedynczych modułów oraz gałęzi modułów. Dzięki SOLAR I-Vw, operator może badać systemy fotowoltaiczne i jeżeli otrzyma wynik negatywny, może natychmiast zidentyfikować problemy w systemie w celu niezwłocznego ich rozwiązania.

SOLAR I-Vw jest dostarczany łącznie z rejestratorem SOLAR-02 do pomiarów strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury. Synchronizacja między przyrządem głównym oraz oddalonym rejestratorem SOLAR-02 dokonywana jest poprzez radiową łączność bezprzewodową (RF), gwarantującą konieczną jednoczesność pomiarów. SOLAR I-Vw zarządza również bazą danych modułów PV, która może być aktualizowana w dowolnym czasie.

Na pomiar charakterystyk I-V nie ma wpływu rezystancja przewodów pomiarowych, ponieważ jest dokonywana metodą 4-zaciskową. Zmierzone wartości, korygowane do wzorcowych warunków pomiaru, są natychmiast porównywane z wartościami deklarowanymi przez producenta w celu uzyskania odpowiedzi TAK/NIE, czy wyniki są prawidłowe. Operator nie musi wykonywać żadnych obliczeń, przyrząd wykonuje porównanie szybko i automatycznie.

Funkcje

 • Napięcie AC/DC TRMS
 • Prąd AC/DC TRMS
 • Moc DC
 • Moc czynną AC dla systemów jednofazowych
 • Strumień promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa
 • Temperaturę otoczenia oraz modułu za pomocą sondy PT1000
 • Synchronizacja z odległym rejestratorem SOLAR-02
 • Wyświetlanie na żywo promieniowania i temperatury
 • Użycie zależności w celu maksymalizacji sprawności DC
 • Rejestracja parametrów z programowanym czasem uśredniania IP (5s - 60min)
 • Wewnętrzna pamięć do przechowywania wyników
 • Wywoływanie wyników na wyświetlacz
 • Port optyczny/USB do podłączenia do PC
 • Łączność bezprzewodowa WiFi
 • Pomoc na żywo na wyświetlaczu
 • Pomiar napięcia wyjściowego z modułu/gałęzi do 1000V DC
 • Pomiar prądu wyjściowego z modułu/gałęzi do 15A DC
 • Pomiar temperatury automatyczne lub za pomocą sondy PT1000
 • Pomiar wyjścia DC oraz mocy nominalnej z modułu/gałęzi
 • Test krzywej I-V z bezpośrednim pomiarem parametrów Irr/Temp
 • Test krzywej I-V poprzez użycie zespołu SOLAR-02
 • Pomiar rezystancji modułów fotowoltaicznych
 • Mechaniczny inklinometr do wykrywania prawidłowej pozycji promieniowania
 • 4-zaciskowa metoda pomiaru
 • Przeliczenie do warunków wzorcowych (STC 1000 W/2, 25°C)
 • Ocena wyniku pomiaru: TAK/NIE
 • Baza danych modułów do 30 typów modułów PV

Główne cechy

Schemat podłączenia Układ pomiarowy
SOLAR I-Vw: używany, jako certyfikator PV
 SOLAR I-Vw wykonuje wszystkie pomiary w instalacjach jednofazowych plantacji PV, poprzez użycie oddalonego rejestratora SOLAR-02, po wstępnej synchronizacji, zapisuje w pamięci własnej, wartości promieniowania i temperatury. Dopiero po zakończeniu pomiarów oddalony rejestrator wymaga bezprzewodowego podłączenia RF z miernikiem głównym w celu przesłania zarejestrowanych danych. 
SOLAR I-Vw: używany do sprawdzenia charakterystyki I-V
 SOLAR I-Vw pozwala na pomiar w terenie charakterystyki I-V, jak również głównych parametrów pojedynczego modułu oraz całego systemu fotowoltaicznego, aż do maksymalnie 1000V i 15A. 
   
SOLAR-02 HT304N
Na oddalonym rejestratorze SOLAR-02 wartości zmierzonego strumienia promieniowania słonecznego oraz temperatury są pokazywane na wyświetlaczu w trybie pracy samodzielnej (idealne rozwiązanie podczas badań wstępnych), natomiast przy współpracy z SOLAR I-Vw wyniki mogą być rejestrowane. Ogniwo wzorcowe HT204N pozwala na wykonanie pomiarów promieniowania słonecznego dla obu typów modułów monokrystalicznych i polikrystalicznych.
Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej