Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo HVI
Testery WN AC 50Hz (o częstotliwości sieciowej):
Zestawienie | PFT-301CMF | PFT-302CE | PFT-401CEF | PFT-652CMF | PFT-1003CMF | Seria PAR | ALT-130/60F | ALT-200F | FPA-12/066F | Seria HPA

Testery WN AC o mocach do 40kVA

(seria HPA)


HPA-5010FC1 HPA-200FC3
HPA-5010FC1 HPA-20020FC3

Wybór wysokonapięciowego systemu AC do badań izolacji

Wysokonapięciowe badanie AC wymaga wyższych mocy i prądów niż przy badaniu DC tego samego obiektu. Istnieje kilka parametrów, które muszą być rozważone, gdy wybieramy system AC, najważniejszym jest pojemność obciążenia, która dyktuje moc wymaganą od systemu pomiarowego. Poniżej podano rozważania przydatne przy wyborze systemu.

Napięcie wyjściowe
Wybrać system z 20 - 25% wyższym napięciem, niż obecnie potrzebne uwzględniając możliwości zwiększenia wymagań w normach badawczych lub zmiany w zastosowaniach. Jednakże, prąd wyjściowy systemu pomiarowego jest oparty na zakresie kVA przy pełnym napięciu. Jakiekolwiek zwiększenie zakresu napięcia wyjściowego dla tego samej mocy kVA systemu spowoduje proporcjonalne zmniejszenie prądu wyjściowego.

Zakres mocy/prądu
Podczas badań AC większość obciążeń ma charakter pojemnościowy. W celu przyłożenia wysokiego napięcia AC przy 50/60Hz do obciążenia pojemnościowego wymaga wyższej mocy i prądu od systemu pomiarowego, niż typowe przenośne systemy AC mogą dostarczyć. W zależności od badanych obiektów mogą być potrzebne systemy o mocach 10 - 20kVA. Pojemność obciążenia musi być znana w celu obliczenia wymaganego prądu przy wymaganym napięciu. Nie dobrać za małego systemu: wybrać system o przynajmniej 20 - 25% większej mocy niż przypuszczamy, że jest potrzebna. W celu określenia wymaganego prądu wyjściowego systemu, może być wykorzystane następujące równanie:

A = 2πfCV

A = wymagany prąd pomiarowy w (A)
C = pojemność obciążenia w Faradach (F)
f = częstotliwość w Hercach (Hz)
V = napięcie pomiarowe w woltach (V)

Innym sposobem określenia wymaganego prądu przy wymaganym napięciu jest przyłożenie niższego napięcia do obciążenia i zmierzenia prądu. Prąd wymagany przy wyższym napięciu powinien być proporcjonalnie większy. Na przykład: jeżeli obciążenie pobiera 10mA przy 5kV to będzie ono pobierało około 100mA przy 50kV. Należy pamiętać, że system pomiarowy AC jest urządzeniem ze stałym prądem wyjściowym. Maksymalny prąd wyjściowy jest taki sam przy każdym napięciu.

Cykl obciążenia
Większość systemów jest wykonywana dla 50/60 cyklów na sekundę. Jednakże badania produkcyjne mogą wymagać kolejnych badań przez wiele godzin. Większość systemów pomiarowych HVI AC ma 50% znamionowy cykl obciążenia, co oznacza, że pełna moc wyjściowa może być dostarczana przez jedną godzinę i przez następną godzinę system musi być wyłączony. Cykl pracy ciągłej wynosi około 80% pełnej mocy wyjściowej. Szczegóły podano w danych technicznych.

Wymagania odnośnie wyładowań niezupełnych
Wiele systemów HVI AC ma znamionowe wyładowania niezupełne <10pc przy pełnym napięciu, ale nie wszystkie. Generalnie, modele z przepustami w kadziach stalowych są modelami <10pc, podczas, gdy modele z kadziami z włókna szklanego i/lub z kablami wyjściowymi nie są. Należy skontaktować się z producentem.

HPA-1010FC3 HPA-10010FC3 HPA-055M
HPA-1010FC3 HPA-10010FC3 HPA-055M

Oferta

 • 5kVA
  • Zasilanie: 230V, 50/60Hz, jednofazowe, 25A
  • Cykl obciążenia:
   • 5kVA 1h zał./1h wył.
   • 4kVA praca ciągła
      Część sterująca Część WN
Napięcie
kV
MODEL Prąd
mA
S
mm
G
mm
W
mm
Rys. Waga
kg
S
mm
G
mm
W
mm
Waga
kg
Typ
10 HPA-105FC* 500 533 635 775 C1,2,3 91 brak - jednoczęściowy nd
30 HPA-305FC* 167 533 406 381 C1,2,3 34 330 330 533 43 stal
50 HPA-505FC* 100 533 406 381 C1,2,3 34 305 305 533 43 stal
75 HPA-755FC* 67 533 406 381 C1,2,3 34 356 356 635 43 stal
100 HPA-1005FC* 50 533 635 775 C1,2,3 66 470 470 864 136 stal
* Dopisać 1, 2 lub 3 do oznaczenia modelu w miejsce * w celu określenia, która wersja części sterującej z rysunków poniżej ma być użyta
 • 10kVA
  • Zasilanie: 230V, 50/60Hz, jednofazowe, 50A
  • Cykl obciążenia:
   • 10kVA 1h zał./1h wył.
   • 8kVA praca ciągła
      Część sterująca Część WN
Napięcie
kV
MODEL Prąd
mA
S
mm
G
mm
W
mm
Rys. Waga
kg
S
mm
G
mm
W
mm
Waga
kg
Typ
10 HPA-1010FC* 1000 533 648 1200 C2,3 177 brak - jednoczęściowy nd
30 HPA-3010FC* 333 533 635 775 C2,3 91 330 330 635 97 stal
50 HPA-5010FC* 200 533 635 775 C2,3 91 330 330 635 97 stal
75 HPA-7510FC* 133 533 635 775 C2,3 91 432 432 813 125 stal
100 HPA-10010FC* 100 533 635 775 C2,3 91 457 457 953 147 stal
150 HPA-15010FC* 67 533 635 775 C2,3 91 711 711 1435 374 stal
* Dopisać 2 lub 3 do oznaczenia modelu w miejsce * w celu określenia, która wersja części sterującej z rysunków poniżej ma być użyta
 • 20kVA
  • Zasilanie: 230V, 50/60Hz, jednofazowe, 90A
  • Cykl obciążenia:
   • 20kVA 1h zał./1h wył.
   • 16kVA praca ciągła
      Część sterująca Część WN
Napięcie
kV
MODEL Prąd
mA
S
mm
G
mm
W
mm
Rys. Waga
kg
S
mm
G
mm
W
mm
Waga
kg
Typ
10 HPA-1020FC3 2000 559 648 1200 C3 241 brak - jednoczęściowy nd
30 HPA-3020FC3 600 559 648 1200 C3 136 432 432 635 136 stal
50 HPA-5020FC3 400 559 648 1200 C3 136 432 432 635 136 stal
75 HPA-7520FC3 267 559 648 1200 C3 136 432 432 813 147 stal
100 HPA-10020FC3 200 559 648 1200 C3 136 470 470 953 170 stal
150 HPA-15020FC3 133 559 648 1200 C3 136 902 902 1435 476 stal
200 HPA-20020FC3 100 559 648 1200 C3 136 902 902 1435 508 żywica
300 HPA-30020FC3 67 559 648 1200 C3 136 902 902 2083 726 żywica
 • 40kVA
  • Zasilanie: 230V, 50/60Hz, jednofazowe, 180A
  • Cykl obciążenia:
   • 40kVA 1h zał./1h wył.
   • 32kVA praca ciągła
      Część sterująca Część WN
Napięcie
kV
MODEL Prąd
mA
S
mm
G
mm
W
mm
Rys. Waga
kg
S
mm
G
mm
W
mm
Waga
kg
Typ
10 HPA-1040FC3 4000 559 787 1702 C3 272 711 533 813 385 stal
30 HPA-3040FC3 1333 559 787 1702 C3 272 711 533 813 392 stal
50 HPA-5040FC3 800 559 787 1702 C3 272 711 533 813 397 stal
75 HPA-7540FC3 533 559 787 1702 C3 272 711 533 940 250 stal
100 HPA-10040FC3 400 559 787 1702 C3 272 737 787 1143 499 stal
150 HPA-15040FC3 267 559 787 1702 C3 227 737 787 1473 596 stal

Opcja: dla modeli 5kVA - 40kVA, jedyną konfiguracją są stalowe kadzie, możliwy jest odczep 50% napięcia przy pełnej mocy

 • Modele do badań silników
              Jednoczęściowe
Napięcie
kV
MODEL Prąd
mA
Moc
(kVA)
Zasilanie
Napięcie (V)
Zasilanie
Prąd (A)
Częstot.
(Hz)
S
mm
G
mm
W
mm
Rys. Waga
kg
3 HPA-033MF 1000 3 230 13 50/60 368 533 1219 C1 68
5 HPA-055MF 1000 5 230 22 50/60 660 660 1219 C1 109

 

Konfiguracje części wysokiego napięcia

Za wyjątkiem modeli o najmniejszych mocach 5kVA, 10kVA i 20kVA, które zawierają sekcje wysokiego napięcia wewnątrz części sterującej, wszystkie pozostałe modele mają oddzielną sekcję WN. Występują dwie konstrukcje sekcji WN, kadź stalowa z przepustem wyjściowym oraz cylinder z włókna szklanego z toroidalnym wyjściem. HVI może dostarczyć konstrukcje jednoczęściowe dla kilku modeli o niższych napięciach, jak 10kV model pokazany na zdjęciu. Kadź stalowa z wyjściem kablowym dla modeli z napięciami do 50kV jest możliwa na życzenie klienta. Nie są dostarczane kable wyjściowe dla modeli wyjściami w formie przepustów i oraz z toroidami.

Wersje wykonań części sterujących

Wersja C1 Rys. C1
Uproszczone sterowanie z ręczną regulacją napięcia wyjściowego - do 5kVA

Miernik napięcia: dwa zakresy
Miernik prądu: trzy zakresy
Wyłącznik zasilania z kontrolką WN zał./wył.
Pokrętło regulacji napięcia wyjściowego
Regulowane zabezpieczenie nadprądowe z resetem
Wersja C2 Rys. C2
Uproszczone sterowanie z silnikową regulacją napięcia wyjściowego - do 10kVA

Miernik napięcia: dwa zakresy
Miernik prądu: trzy zakresy
Wyłącznik zasilania z kontrolką WN zał./wył.
Przełącznik narastania/obniżania napięcia ze stałą szybkością
Regulowane zabezpieczenie nadprądowe z resetem
Przycisk bezpieczeństwa WYŁ.
Wersja C3 Rys. C3
Automatyczne sterowanie i cyfrowe mierniki - dowolne kVA

Miernik napięcia: cyfrowy 3,5 cyfry
Miernik prądu: cyfrowy 3,5 cyfry
Wyłącznik zasilania z kontrolką WN zał./wył.
Tryb wyjściowy ręczny/automatyczny
Przełącznik narastania/obniżania napięcia ze stałą szybkością
Cztery szybkości narastania V/sek. 10 - 100 sek.
Licznik czasu pomiaru
Regulowane zabezpieczenie nadprądowe z resetem
Przycisk bezpieczeństwa WYŁ.

OPCJE:
Interfejs PLC: zawiera 0-10Vdc sygnał wyjściowy do monitorowania napięcia i prądu, 0-10Vdc sygnały wejściowe do ustawienia punktów napięcia i prądu, oraz styki normalnie otwarte do sterowania zasilania zał./wył., możliwość zdalnego sterowania, zabezpieczenia nadmiarowe, szybkość narastania i obniżania napięcia oraz inne.  

 


Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej