Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo T&R Test

Mierniki małych rezystancji (mikroomomierze):
Zestawienie | DMO200 | DMO600

DMO600

(miernik małych rezystancji z prądem pomiarowym do 600A)

produkcja wstrzymana - trwa modernizacja produktu

OpisDane techniczneZakupyDownload

Cechy szczególne

 • Niska waga
 • Prąd pomiarowy 5-600Adc z tętnieniami < 2,5%
 • Rozdzielczość 0,1μΩ
 • Jednoczesne wyświetlanie na ekranie wartości mV, A oraz μΩ
 • Pamięć USB do magazynowania wyników
 • Klawiatura USB do wprowadzania opisów
 • Możliwość zaprogramowania do trzech wartości prądów pomiaru do szybkiego wyboru przez użytkownika.
  Domyślnie ustawione są wartości 100A, 300A i 600A.
 • Duży, kolorowy i podświetlany wyświetlacz LCD
 • Uniwersalne napięcie zasilania 90 ÷ 264V
 • Szeroki wybór długości 600A przewodów pomiarowych
 • Opcjonalne cęgi prądowe pozwalające na badanie obiektów obustronnie uziemionych

DMO600 jest silnoprądowym mikroomomierzem dostosowanym do pomiarów bardzo niskich rezystancji dla bardzo szerokiego spektrum zastosowań. Przyrząd ten nadaje się do badań odbiorczych, okresowych oraz na liniach produkcyjnych. Rezystancja zestyku wyłączników, odłączników, przepustów oraz połączeń śrubowych szyn są mierzone łatwo i bezpiecznie.

DMO600 jest prosty w obsłudze, wymaga od użytkownika tylko wybrania prądu pomiarowego oraz uruchomienia pomiaru. Przyrząd posiada trzy wstępnie programowane wartości dla najczęściej stosowanych prądów pomiarowych i one są wybierane trzema przyciskami. Domyślnie zaprogramowane wartości to 100A, 300A i 600A. Wybór wszystkich podzakresów jest w pełni automatyczny i wartości prądu, napięcia oraz rezystancji są wyświetlane jednocześnie. Rezystancja jest obliczana na podstawie wartości prądu pomiarowego i oraz zmierzonego napięcia. W celu pomocy użytkownikowi, wszystkie odczyty są zatrzymywane na wyświetlaczu po wyłączeniu prądu pomiarowego.

Port RS232 i zdalne sterowanie
Port RS232 pozwala na podłączenie DMO600 do opcjonalnej drukarki. Port ten może być również używany do podłączenia przyrządu do sterowników PLC w celu wykorzystania przyrządu na liniach produkcyjnych - pełna kontrola DMO600 może być osiągnięta poprzez port RS232 przy użyciu prostego zestawu komend.

Kolorowy wyświetlacz LCD

Podświetlany wyświetlacz LCD przyrządu DMO600 jest jasny i czytelny z szerokim kątem widzenia. Wyniki pomiarów pojawiają się na ekranie przyrządu, prezentowane są wyniki: prąd testu, wykryte napięcie oraz obliczona wartość rezystancji.

Standardowo przyrząd DMO600 jest dostarczany z zestawem 600A przewodów o długości 3m zakończonych chwytakami. Opcjonalnie dostępne są zestawy przedłużaczy przewodów. - patrz zakładka Zakupy.

Przykładowe zastosowania

Pomiar rezystancji łączenia szyn

Rezystancja łączenia szyn.
DMO600 jest idealny do pomiarów rezystancji miejsc łączenia szyn. Przed wykonaniem podłączenia należy upewnić się, czy zasilanie szyn jest wyłączone oraz, czy konieczne uziemienia zostały zastosowane. Podłączyć przewody wyjścia prądowego do szyny, upewnić się, że rezystancja mierzonego połączenia jest wewnątrz miejsc podłączenia chwytaków przewodów prądowych. Podłączyć chwytaki przewodów napięciowych, jak najbliżej badanej rezystancji połączenia szyn. Miejsca podłączenia chwytaków przewodów napięciowych muszą znajdować się wewnątrz chwytaków przewodów prądowych.
Wybrać pożądany prąd pomiarowy używając jednego ze zdefiniowanych prądów pomiarowych (lub ustawić dowolną inną wartość prądu). Załączyć wyjście ON, wtedy prąd zacznie narastać do zadanej wartości. Wyłączyć wyjście OFF, wynik pomiaru pozostanie zatrzymany na wyświetlaczu.


Pomiar rezystancji zestyku

Rezystancja zestyku wyłącznika
DMO600 nadaje się do pomiarów wszystkich rezystancji systemów energetycznych i jest szczególnie predysponowany do pomiarów rezystancji zestyków aparatury rozdzielczej, wyłączników, odłączników oraz uziemienia. Przyrząd ma dużą moc wyjściową pozwalającą na wymuszenie przepływu prądu 600A poprzez 20m przewody wyjściowe, aby móc utworzyć podłączenia do największych wyłączników. Opcjonalnie dostępne są przedłużacze przewodów pomiarowych, które pozwalają na przedłużenie 3m przewodów prądowych i napięciowych o 3, 5 lub 10m.

Dokładne pomiary wyłączników, odłączników w obecności obustronnych połączeń uziemiających są proste przy użyciu opcjonalnych cęgów. Pozwala to na odjęcie od prądu pomiarowego prądu, który przepływa poprzez połączenia uziemiające.


Magazynowanie wyników
Przyrząd posiada funkcję gromadzenia wyników pomiarów w pamięci USB. Jest wyposażony w klawiaturę USB do wygodnego wprowadzania komentarzy zapisywanych łącznie z wynikami pomiarów. Za każdym razem, gdy wyłączany jest prąd pomiarowy, wyniki przyrządu są zapisywane w pamięci USB. Przyrząd posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego, dzięki czemu wszystkie wyniki pomiarów mogą być zapisywane łącznie ze znacznikami czasu i daty w pliku CSV. Pliki CSV mogą być otwierane w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, np. Microsoft Excel lub OpenOfice Calc.

Klawiatura USB Plik CSV z wynikami pomiarów
Klawiatura USB do wprowadzania
komentarzy do pomiarów
Plik CSV z wynikami pomiarów
widoczne znaczniki daty i czasu oraz komentarze

Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej