Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo Lancol

Testery akumulatorów samochodowych:
Zestawienie | MICRO-768A | MICRO-568 | MICRO-468 | MICRO-300 | MICRO-200 | MICRO-100 |

MICRO-100

tester akumulatorów samochodowych
do badania akumulatorów o prądzie rozruchowym CCA do 800A

OpisDane techniczneCeny/ZakupyFilmy

Tester akumulatorów to przyrząd niezbędny w każdym warsztacie samochodowym.

Tester akumulatorów samochodowych MICRO-100 wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię pomiaru konduktancji akumulatora, aby móc łatwo, szybko i dokładnie zmierzyć aktualną zdolność generowania prądu rozruchowego oraz ocenić kondycję akumulatora.
Pomiar konduktancji jest wykonywany poprzez przyłożenie napięcia przemiennego o znanej częstotliwości i amplitudzie do zacisków badanego akumulatora, następnie wykonywany jest pomiar wartości wymuszonego w ten sposób prądu AC. Wartość konduktancji jest wynikiem stosunku wartości prądu AC do wartości napięcia AC.
Metoda ta opisana jest szczegółowo w normie IEEE 1188-1996

Metoda ta jest obecnie powszechnie stosowana w autoryzowanych serwisach samochodowych.

Przyrząd wykrywa typowe awarie systemów rozruchowych oraz systemów ładowania pojazdów. Wyniki pomiarów pomagają personelowi dokonującemu przeglądów w szybkim i dokładnym identyfikowaniu problemów, dzięki czemu zapewnia szybką naprawę pojazdu.

Test akumulatora

Głównym celem testu akumulatora jest dokonanie analizy kondycji akumulatora w celu obliczenia aktualnego tzw. prądu CCA. Według normy SAE oznaczenie CCA (Cold Cranking Ampere capacity) wskazuje ile amperów akumulator może dostarczyć przez 30 sekund przy temperaturze -18°C. Inaczej mówiąc jest to wydajność prądowa przy rozruchu w niskiej temperaturze.

Przed pomiarem należy odczytać z akumulatora, według jakiej normy ma być zmierzony prąd rozruchowy, ponieważ w oznaczeniach akumulatorów funkcjonują różne normy np. DIN, SAE, etc., które zakładają odmienne warunki pomiaru. Na przykład dla akumulatora o pojemności 55 Ah prąd rozruchowy według DIN wynosi 266A, natomiast według normy SAE wynosi aż 423A.

Zadaniem okresowych testów jest wykrycie zużytego akumulatora i zastąpienie go nowym, zanim nastąpi nadmierna utrata zdolności dostarczania wymaganego prądu rozruchowego.

Test rozruchu

Test rozruchu jest wykonywany głównie w celu sprawdzenia rozrusznika. Poprzez badanie aktualnie wymaganego prądu rozruchowego oraz napięcia na rozruszniku możemy dowiedzieć się, czy rozrusznik pracuje poprawnie. Istnieje kilka powodów nieprawidłowego stanu rozrusznika: awaria systemu smarowania powodująca, że wzrasta moment obrotowy obciążenia rozrusznika lub wzrost tarcia wirnika samego rozrusznika.

Test ładowania

Test ładowania służy do sprawdzenia i analizy sytemu ładowania, obejmującego alternator, prostownik, diody prostownicze, etc., w ten sposób dowiadujemy się, czy napięcie wyjściowe alternatora jest normalne, diody prostownika działają prawidłowo oraz, czy prąd ładowania jest prawidłowy. Jeżeli jedna z wspomnianych części nie działa prawidłowo, wtedy będzie to prowadziło do nadmiernego lub niecałkowitego ładowania akumulatora. W następstwie akumulator zostanie szybko uszkodzony lub znacząco zostanie skrócony czas jego użytkowania lub innych odbiorników elektrycznych.

Cechy szczególne

 • Badanie wszystkich typów kwasowo-ołowiowych akumulatorów rozruchowych, łącznie ze zwykłymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, akumulatorami AGM z wypełnieniem z płyt lub zwojów spiralnych z maty szklanej, akumulatorów żelowych, etc.
 • Pomiar może być wykonywany na akumulatorze zamontowanym w samochodzie
 • Szybki, trwający zaledwie 3 sekundy, pomiar kondycji akumulatora
 • Bezpośrednie wykrywanie uszkodzonych celek
 • Zabezpieczenie przed podłączeniem z odwróconą polaryzacją, odwrotne podłączenie nie uszkadza przyrządu oraz nie wpływu na akumulator i pojazd.
 • Bezpośredni test rozładowanego akumulatora, nie ma potrzeby pełnego ładowania akumulatora przed testem
 • Zawarte w przyrządzie normy pomiarowe obejmują najważniejsze obecnie normy akumulatorów: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.
 • Testuje akumulatory 12V w systemach ładowania 12V i 24V
 • Na wyniki pomiarów składają się:
  • Test akumulatora
   • Procentowa ocena kondycji akumulatora
   • Stan naładowania w procentach
   • Zmierzona wartość aktualnego szczytowego prądu rozruchowego
   • Rezystancja wewnętrzna akumulatora
  • Test rozruchu
   • Napięcie akumulatora podczas rozruchu
   • Czas trwania rozruchu
  • Test ładowania
   • Napięcie akumulatora bez obciążenia
   • Napięcie akumulatora pod obciążeniem
   • Tętnienie napięcia ładowania
 • Funkcja automatycznej kompensacji temperaturowej

MICRO-100 w pracyPowiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej