Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo Algodue
Przemysłowe analizatory sieci
Zestawienie | UPT210 | UPM3100 |

Miernik jakości energii UPM3100

(miernik mocy, licznik energii, mocowanie DIN 144x144)

OpisDane techniczneCeny/Zakupy
Widok UPM3100
 • Wysoko zaawansowany miernik mocy dostarczający bogate funkcje pomiarowe
 • Spełnia normy UL61010B-1 i CAN/CSA-C22.2 nr 1010.1-92, plik #E231725
 • Duży wyświetlacz graficzny LCD z doskonałą czytelnością
 • Gniazda dla czterech kart opcjonalnych
 • Port komunikacji na podczerwień
 • THD, analiza składowych harmonicznych do 50
 • Obliczenie zapotrzebowania na moc i prąd
 • Wbudowana pamięć 2MB
 • Do 10 programowanych rejestracji z różnymi czasami rozpoczęcia i zakończenia
 • Rejestracja zdarzeń i stanów alarmowych, anomalii napięć, przechwytywanie kształtów przebiegów, wyświetlanie przebiegów, wykres wskazowy, tendencje zmian, taryfy i inne.
 • Dokładność zgodna z EN62053 (EN61036)
 • Na wyposażeniu program WINTOOL
 • Opcjonalnie dostępny rozbudowany program DEDALO

Opis ogólny
UPM3100 jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym z wieloma zaawansowanymi funkcjami odpowiednimi do pomiarów parametrów elektrycznych oraz analizy jakości energii.
UPM3100 potrafi magazynować zmierzone wartości zgodnie z zaprogramowaną szybkością oraz określonych zdarzeń, jeśli wystąpią.
Główną zaletą UPM3100 jest jego elastyczność: z tyłu przyrządu jest możliwe włożenie do czterech opcjonalnych kart. Modułowość i możliwość rozbudowy pozwalają na tani zakup początkowy, jak również na spełnienie późniejszych potrzeb. Cechy te pozwalają na budowę specyficznych konfiguracji miernika według wymagań.
Wersja bazowa zawiera przełączany port komunikacji RS232/RS485 oraz jeden port podczerwieni na płycie czołowej.
Na żądanie, dostępny jest dodatkowy port RS232 zamiast portu podczerwieni.
UPM3100 zapewnia dokładny pomiar wartości True RMS na graficznym wyświetlaczu LCD lub poprzez port komunikacyjny. Cztery lub więcej parametrów wyświetlanych jednocześnie daje kompletny pogląd o sieci elektrycznej już na pierwszy rzut oka.
Wykonuje czysto graficzne funkcje takie, jak: kształty przebiegów napięcia i prądu, spektrum harmonicznych, wykres wskazowy, trendy mierzonych wartości i profile zużycia energii.
Podświetlony wyświetlacz LCD jest wysoce efektywny, ponieważ gwarantuje doskonałą czytelność we wszystkich warunkach oświetlenia.
Prosta struktura menu czyni przyrząd łatwym w użyciu i pozwala na szybkie sprawdzenie ustawień przyrządu i statusu pamięci. Łatwo można wybrać jeden z pięciu języków: angielski, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański.

Zalety

 • UPM3100 jest odpowiedni do pomiarów napięć niskich, średnich i wysokich. Może być podłączony bezpośrednio do 600 [750] Vac L-L lub poprzez przekładniki napięciowe do wysokich napięć.
 • Zapewnia informację o wartościach szczytowych prądu oraz zapotrzebowaniu na moc. Dane te są podstawowymi do opracowania właściwych strategii pomocnych przy unikaniu nie kontrolowanych pików mocy oraz w konsekwencji kar.
 • Pamięć 2MB pozwala na długoterminową rejestrację danych bez podłączenia do komputera w celu transmisji.
 • Poprzez port komunikacji jest możliwe odczytanie i rejestracja na PC wszystkich wyników oraz transmisja zmagazynowanych danych.
 • Zarejestrowane dane pozwalają na generowanie na PC profili zużycia energii, rejestrację wartości trendów, raportowanie zdarzeń i alarmów, przydzielanie kosztów oraz tworzenie raportów, jak również identyfikację krytycznych wartości.
 • Program WINTOOL pozwalający na programowanie przyrządu oraz odczyt zarejestrowanych pomiarów.
 • Opcjonalnie dostępny jest rozbudowany program DEDALO pozwalający na zarządzanie wynikami pomiarów oraz na programowanie przyrządów ALGODUE.

Zastosowania

 • Rozdzielnie, elektrownie, centra sterowania silnikami, etc.
 • Monitorowanie mocy i systemów sterowania
 • Monitorowanie obciążenia indywidualnych maszyn
 • Analiza i zarządzanie zapotrzebowania na moc
 • Monitorowanie harmonicznych
 • Zdalne pomiary i przydział kosztów
 • Analiza prądów rozruchowych silników

Główne cechy

Pomiary

 • Trójfazowe 3-przewodowe lub 4-przewodowe przy asymetrycznym obciążeniu, dwufazowe i jednofazowe. Istnieje około 10 sposobów podłączenia UPM3100.
 • Bezpośredni pomiar do 600 [750] Vac
 • Programowana pełna skala prądu 1A / 5A
 • W pełni dwu-kierunkowe, odczyty w czterech ćwiartkach współrzędnych (czterokwadrantowe). Dostępnych jest 10 liczników energii, energia/moc pozorna są rozdzielone na cztery liczniki: pobierana indukcyjna, pobierana pojemnościowa, generowana indukcyjna, generowana pojemnościowa.
 • Napięcia, Prądy, Moce, PF, Częstotliwość, Energia, wartości Min/Max, Zapotrzebowanie, Harmoniczne, etc. Pełna wersja przyrządu zapewnia ponad 600 parametrów mierzonych/obliczanych i pokazuje na LCD ponad 30 stron graficznych.

Jakość energii

 • Indywidualne i całkowite odkszałcenia harmonicznych dla napięć i prądów do 50 składowej. Zawartość harmonicznych jest reprezentowana jako parzyste, nieparzyste i całkowite.
 • Opcja CPU2 - karta z koprocesorem wykonuje jednoczesne próbkowanie o wysokiej częstotliwości napięcia i prądu, pozwalając na analizę mocy okres za okresem dla sieci 50/60Hz. Karta CPU2 wspiera różne aplikacje takie, jak: VDROP, VMAX, WCAP... (patrz poniżej). Przyrząd z kartą CPU2 wykonuje w tym samym czasie funkcję watomierza, analizy harmonicznych, funkcje podstawowych rejestracji i wybrane funkcje analizy jakości zasilania okres za okresem.
 • Opcja VDROP - detekcja spadków i wzrostów napięć L-N z rozdzielczością do pół okresu (10ms przy 50Hz). Rejestracja przed i po zdarzeniu (100 + 100 połówek wartości RMS). Wykryte przypadki są rejestrowane i wyjście przekaźnika może być aktywowane, gdy wystąpi anomalia. Dane są widoczne na PC zgodnie z normą EN50160.
 • Opcja VMAX - są możliwe do wyboru dwie funkcje: VDROP (poprzedni punkt) z obliczeniem wartości Min/Avg/Max i rejestracja z rozdzielczością okresu (20ms przy 50Hz). Funkcja ta pozwala na rejestrację do 10 parametrów wybranych spośród napięcia, prądu, mocy, PF i częstotliwości. Dane są widoczne na PC zgodnie z normą EN50160.
 • Opcja WCAP - zaawansowana funkcja przechwytywania przebiegów prądów oraz napięć L-N. W przypadku pojedynczego przerzutnika tryb progu jest programowany, jako napięcie lub prąd; w podwójnym przerzutniku tryb progu jest ustalany i zawiera oba parametry (napięcie i prąd), pozwalając na przechwytywanie przebiegów w przypadku przekroczenia jednocześnie napięcia i prądu.
  Przyrząd może zapamiętać do 10 + 200 przebiegów przed i po przekroczeniu progu, z rozdzielczością od 8 do 32 próbek (w zależności od liczby przebiegów). Opcja WCAP zawiera drugą wybierana funkcję: obliczenie oraz rejestracja wartości Min/Avg/Max (patrz poprzedni punkt).

Rejestracje

 • 2MB nie ulotnej pamięci do przechowywania danych
 • Do 10 programowanych rejestracji z różnymi czasami rozpoczęcia i zakończenia. Mogą być wybrane różne typy rejestracji:
  • zapotrzebowanie na moc pobieraną/generowaną czynną, bierną i pozorną z programowanym czasem uśredniania. Okres uśredniania może być synchronizowany przez wejście cyfrowe.
  • Odczyt wartości chwilowych wybieranych spośród głównych parametrów. Czas interwałów rejestracji jest programowany w przedziale od 1 do 9999 sekund.
  • Wartości chwilowe min/max zmierzone podczas interwału okresu rejestracji. Czas interwałów rejestracji jest programowany w przedziale od 1 do 9999 sekund.
  • Wartości harmonicznych napięcia i prądu zmierzone podczas interwału okresu rejestracji. Czas interwału rejestracji jest programowany od 1 do 60 minut.
 • Taryfa (TOU) - programowanie czasu rejestracji danych. Funkcja TOU zapisuje pobór energii w różnych rejestrach zgodnie z zaprogramowanym schematem czasowym. Grupa 120 rejestrów pokazuje sytuację wcześniejszych i dzisiejszego dnia, oraz wcześniejszych i obecnego miesiąca. Ta cecha jest przeznaczona do wypełnienia różnych struktur taryf. Jest możliwe zaprogramowanie do 10 dziennych harmonogramów taryf zawierających do 3 taryf i 8 zmian taryf. Każdy harmonogram może być przydzielony do dni tygodnia i miesięcy według wymagań. Do 20 dni świątecznych może być przydzielonych do najniższej taryfy. Algorytm diagnostyczny sprawdza i powiadamia o nakładaniu się ustawień.
 • Rejestracja zdarzeń, alarmów i cyfrowych wyjść ON/OFF. Przyrząd rejestruje status zmian 8 programowanych punktów ustawień, wyjść cyfrowych ON/OFF i ZAŁ./WYŁ. zasilania przyrządu. Wszystkie zdarzenia są integrowane według daty i czasu wystąpienia.
 • Opcja CPU2 zawiera 1MB nie ulotnej pamięci. W zależności od konfiguracji CPU2 następujące informacje (już opisane w rozdziale "Jakość energii") mogą być rejestrowane:
  • Przypadki anomalii napięciowych (opcja VDROP). Wystąpienia spadków lub wzrostów napięć poza programowany próg są wykrywane i przyrząd rejestruje datę i czas wystąpienia, długość oraz wartości skuteczne 100 + 100 połówek okresu przed i po przypadku.
  • Wartości min/avg/max głównych mierzonych parametrów z ciągłym próbkowaniem i z rozdzielczością minimum 1 okresu dla obliczenia wartości skutecznej. Rozdzielczość jest programowana w zakresie od 1 do 99 okresów w celu symulacji czasu reakcji rejestratora według potrzeb. Programowany czas uśredniania definiuje czas interwału między rejestracjami.
  • Ponad 200 przebiegów gdy programowany próg jest przekroczony (opcja WCAP). Przyrząd rejestruje do 10 + 200 przebiegów przed i po wyzwoleniu, łącznie z czasami odniesienia. Rozdzielczość jest programowana od 8 do 32 próbek/cylki.

Modularność

 • Cztery gniazda dla opcjonalnych kart.

Komunikacja

 • Podstawowy przyrząd zawiera oba porty RS232 i RS485. Wybór jest wykonywany za pomocą przełączników typu dip-switch.
 • Protokół MODBUS lub A2 ASC II
 • Prędkość transmisji programowana do 57600 bps
 • Opcjonalne interfejsy 10/100 Ethernet, Profibus lub Lonbus
 • Serwer stron HTML na karcie lub bezpośrednia komunikacja poprzez sieć Ethernet/Internet przy użyciu protokołu MODBUS lub A2 ASCII.

Wyjścia i wejścia

 • Do 6 cyfrowych wyjść dla pulsowania energii lub wyzwalania alarmu. Dwa cyfrowe otoizolowane wyjścia ML są zawarte w podstawowym przyrządzie.
 • do 4 wyjść analogowych 0-20mA lub 4-20mA
 • Opcjonalne 4 cyfrowe wejścia do zliczania impulsów. Mnożnik jest programowany dla każdego wejścia w celu zmagazynowania rzeczywistych wielkości, jak również różne jednostki pomiarowe są możliwe do wyboru (kWh, kVAh, kVARh, m3, etc.)
 • Jedno z programowanych wejść może być programowane jako żądane wejście synchronizacji okresu.

Inne

 • Zegar czasu rzeczywistego z baterią
 • Obliczenie wartości banku kondensatorowego dla kompensacji współczynnika mocy.
 • Hasło 5 znakowe w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień
WCAP - przykłady przechwyconych przebiegów
WCAP - rejestracja spadku napięcia WCAP - rejestracja zmiany prądu obciążenia
Spadek napięcia - Przerzutnik reaguje na wartość skuteczną (RMS) napięcia,
rozdzielczość wynosi 1 okres. Prezentowanych są 2 przebiegi przed
oraz 10 po wyzwoleniu, próbkowanie wynosi 32 próbki na okres.
Zmiany prądu obciążenia - przerzutnik reaguje na wartość skuteczną (RMS) prądu,
rozdzielczość wynosi 1 okres. Prezentowanych jest 5 okresów przed
oraz 30 okresów po wyzwoleniu, próbkowanie wynosi 8 próbek na okres.

Pomiary chwilowe
Napięcie fazowe VL1-N - VL2-N - VL3-N [V]
Napięcie międzyfazowe VL1-L2 - VL2-L3 - VL3-L1 [V]
Napięcie systemu V [V]
Prąd fazowy IL1 - IL2 - IL3 [A]
Prąd systemu I [A]
Współczynnik mocy PFL1 - PFL2 - PFL3
Współczynnik mocy systemu PF
cosφ DPFL1 - DPFL2 - DPFL3
Moc pozorna SL1 - SL2 - SL3 [VA]
Moc pozorna systemu S [VA]
Moc czynna PL1 - PL2 - PL3 [W]
Moc czynna systemu P [W]
Moc bierna QL1 - QL2 - QL3 [var]
Moc bierna systemu Q [var]
Częstotliwość f [Hz]
Zapotrzebowanie na moc (dwukierunkowe) PAV - QAV - SAVG - IAV - IL1AV - IL2AV - IL3AV - INAV
Prąd termiczny IL1 - IL2 - IL3 [A2s]
Współczynnik K oraz współczynnik K (US & EU) [K]
THD napięcia (całkowite, parzystych, nieparzystych) THDL1 - THDL2 - THDL3 [%]
THD prądu (całkowite, parzystych, nieparzystych) THDL1 - THDL2 - THDL3 [%]
Analiza FFT do 50 VL1-N - VL2-N - VL3-N - IL1 - IL2 - IL3 - IN [%, V, A]
Analiza FFT do 50 + THD (całkowite) napięcia i prądu IN [%,V,A]
Asymetria V, I [%]
Odwrócenie faz 123 / 132
Zegar czasu rzeczywistego Data, Czas
Dane magazynowane
Energia czynna systemu [Wh]
Energia pozorna indukcyjna systemu [VAh]
Energia pozorna pojemnościowa systemu [VAh]
Energia bierna indukcyjna systemu [varh ind]
Energia bierna pojemnościowa systemu [varh cap]
Wartości min/max z czasem wystąpienia [V, A, W, VA, VAR, PF]
Wartości szczytowe z czasem wystąpienia PAV - QAV - SAV - IAV - IL1AV - IL2AV - IL3AV - INAV
PROGRAMOWALNE REJESTRACJE
Zapotrzebowanie na moc (dwukierunkowe) PAV - QAV - SAV  
Wartości chwilowe [V,A,W,VA,VAR,PF,Hz,THD]
Chwilowe wartości min/max [V,A,W,VA,VAR,PF]
Harmoniczne [V,A - do 50]
Przechwycenie zdarzenia 8 progów, wyjścia, pomocnicze zasilanie [ON/OFF]
Anomalie napięcia (spadki i wzrosty) [V - rozdzilczość 10ms]
Wartości min/avg/max (1) [V,I,P,Q,S,f(1) - rozdzilczość 20ms
Przechwycenie przebiegów VL1-N - VL2-N - VL3-N lub IL1 - IL2 - IL3
Zaawansowane funkcje
Czas użycia (taryfy rejestrów) [Wh,VAh,VARh]
Obliczenie dla kompensacji współczynnika mocy (PF) bank kondensatorów [kvar]
Cyfrowe liczniki wejściowe [Wh, VAh, VARh, m3, litry, etc.]
● = Standard, ○ = Opcjonalnie,
■ = Wartości dwukierunkowe, □ - wersja ENH
(1) Możliwość programowania co 1, 5, 10, 15, 30, 60 min - maksymalnie 10 parametrów wybranych spośród napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy, częstotliwości

Szczegóły programowania rejestarcji
(1) Jest możliwe ustawienie 10 różnych czasów startu/stopu dla 10 różnych rejestracji.
(2) Pomiary są przeprowadzane przy ciągłym próbkowaniu.
Wersja bazowa Typ rejestrowanych danych Interwał rejestracji Start/Stop
rejestracji (1)
Rejestrowane parametry
  Zapotrzebowanie mocy 1, 5,10,15,30,60 minut Programowalne Czynna, Bierna indukcyjna, Bierna pojemnościowa, Pozorna (POBÓR)
  Wartości MIN/MAX od 1 do 9999 minut Programowalne Wartości na żądanie: V - VL1-N - VL2-N - VL3-N - I - IL1 - IL2 - IL3 - P - S - Q - PF
  Wartości chwilowe
(zrzut ekranu)
od 1 do 9999 sekund Programowalne V - VL1-N - VL2-N - VL3-N - VL1-L2 - VL2-L3 - VL3-L1 - I - IL1 - IL2 - IL3 - IN - PF - PFL1 - PFL2 - PFL3 - cosφ - cosφL1 - cosφL2 - cosφL3 - S - SL1 - SL2 - SL3 - P - PL1 - PL3 - PL3 - Q - QL1 - QL3 - QL3 - F - THD V - THD I - PAV - QAV - SAV
  Harmoniczne 1,5,10,15,30,30,60 minut Programowalne VL1-N - VL2-N - VL3-N - IL1 - IL2 - IL3 - (IN  □)
Opcje Anomalie napięciowe 10ms - VDROP (2) Gdy wystąpi zdarzenie Ciągłe VL1-N - VL2-N - VL3-N
  Wartości 20ms MIN/AVG/MAX - VMAX(2) Od 1 do 999 sekund Programowalne Max 10 wartości wybranych spośród napięcia, prądu, mocy, częstotliwości
  Przechwytywanie przebiegów 20ms - WCAP (2) Gdy wystąpi zdarzenie Ciągłe VL1-N - VL2-N - VL3-N lub IL1 - IL2 - IL3

Przykładowe zrzuty z ekranów
Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 Przykład 5
         
Przykład 6 Przykład 7 Przykład 8 Przykład 9 Przykład 10

Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej