Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0

Laboratorium TOMTRONIX

(świadectwa wzorcowania, certyfikaty kalibracji, ang. calibration certificate)

Kalibrator Fluke 5320A

Kalibrator Fluke 5320A


Kalibrator Fluke 5502A

Kalibrator Fluke 5502A


5500A/Coil

Kalibracja prądami do 1000A

Formularz zamówienia na wzorcowanie przyrządów.


Laboratorium firmy TOMTRONIX wyposażone jest w najnowocześniejsze kalibratory firmy Fluke. Do wzorcowania testerów bezpieczeństwa (tzw. PAT-ów), mierników rezystancji izolacji, mierników ciągłości i uziemienia, mierników instalacji, etc. wykorzystywany jest kalibrator Fluke model 5320A/VLC/40.

Natomiast do badań multimetrów, mierników cęgowych, mierników tablicowych, mierników mocy, analizatorów jakości zasilania, elektronicznych termometrów, etc. wykorzystywany jest kalibrator Fluke 5502A. Posiadane laboratoryjne kalibratory pozwalają na wykonywanie wzorcowań zdecydowanej większości oferowanych przez nas przyrządów pomiarowych.

Posiadany specjalistyczny laboratoryjny sprzęt pozwala również na wiarygodne sprawdzenie dokonywanych przez Tomtronix napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przyrządów pomiarowych.


Wystawianie świadectw wzorcowania dla przyrządów:

 • Multimetry cyfrowe do 4 1/2 cyfry
 • Multimetry cęgowe do 1000A
 • Analizatory mocy
 • Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznych z pomiarem rezystancji izolacji, ciągłości, pętli, RCD oraz rezystancji uziemienia.
 • Mierniki sprzętów przenośnych (tzw. PAT-ów) z pomiarem rezystancji izolacji, uziemiającego przewodu ochronnego, prądu upływu, napięcia przebicia oraz testu obciążenia
 • Mierniki rezystancji izolacji do 10kV
 • Mierniki ciągłości i rezystancji uziemienia
 • Mierniki impedancji pętli (zapewniamy kalibrację pętli od 30mΩ!)
 • Mierniki parametrów wyłączników różnicowo-prądowych (RCD)
 • Mierniki małych rezystancji
 • Mierniki prądów upływu
 • Zasilacze AC/DC
 • Mierniki natężenia oświetlenia (światłomierze)
  • Standardowo dla 8 punków pomiarowych
  • Począwszy od 5 lux
 • Elektroniczne termometry:
  • symulacja sond termoparowych typu: B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
  • symulacja sond platynowych typu: Pt385, Pt3926, Pt3916,
  • symulacja sond typu: PtNi 385, Ni120, Cu427
 • Termometry
 • Pirometry
 • Kamery termowizyjne

Uwagi:

 • Przed przysłaniem przyrządu do wzorcowania prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Przyrządy muszą być solidnie zapakowane, aby nie zostały uszkodzone w czasie transportu. Laboratorium Tomtronix nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu na skutek niewłaściwego opakowania.
 • Jeżeli miernik przesłany do sprawdzenia okaże się niesprawny, wtedy zostanie wystawiona ekspertyza z przeprowadzonych badań, której kosztem zostanie obciążony użytkownik. W przypadku mierników serwisowanych przez Tomtronix, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na naprawę, koszt ekspertyzy zostanie anulowany.
 • W laboratorium wymagania metrologiczne przyrządu sprawdzane są na zgodność ze specyfikacją deklarowaną przez producenta miernika podaną na przykład w instrukcji obsługi. W przypadku mierników nie będących w ofercie Tomtronix, brak załączonego dokumentu z danymi technicznymi uniemożliwia sprawdzenie zgodności wzorcowanego przyrządu z wymaganiami metrologicznymi. W takich przypadkach świadectwo wzorcowania nie będzie zawierało oceny zgodności przyrządu z wymaganiami metrologicznymi.

Szczególnie zachęcamy Państwa do wzorcowania w naszym laboratorium przyrządów z oferty Tomtronix, ponieważ dysponujemy odpowiednią wiedzą, aby badania wykonać prawidłowo i bezpiecznie dla badanych przyrządów. W przypadku wykrycia niesprawności, tylko nasz autoryzowany serwis może prawidłowo dokonać naprawy.


Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej