Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Analizatory i rejestratory jakości zasilania
Zestawienie | VEGA74 | PQA819 i PQA820 | XL421 | XL422 | XL423 | XL424 | PQA823 i PQA824 |

Seria PQA824 i PQA823

3-fazowe analizatory jakości zasilania oraz rejestratory

Uwaga: modele wycofane z oferty


OpisDane techniczneCeny/ZakupyFilmyDo pobrania

Opis

Przyrządy PQA823 i PQA824 pozwalają przeprowadzać analizę i pomiary systemów jedno- i trójfazowych 3-przewodowych, 4-przewodowych oraz w układzie Arona. Posiadają kolorowy ekran dotykowy VGA z podświetleniem, obsługują zewnętrzne pamięci typu "Pen Drive" przez port USB oraz gniazdo kart pamięci "Compact Flash". Prezentacja kątów fazowych między napięciami i prądami w postaci wykresów wskazowych, pozwala poznać charakter obciążenia indukcyjny lub pojemnościowy. Model PQA824 pozwala również na detekcje szybkich przepięć z rozdzielczością 5µs (200kHz) z ustawianym progiem przerzutnika, co jest bardzo użyteczne przy rozwiązywaniu problemów w instalacjach przemysłowych (monitorowanie wyładowań atmosferycznych, analiza problemów łączeniowych, zakłóceń, etc.).
Przyrządy pozwalają ocenić składowe harmoniczne powodowane przez obciążenia nieliniowe takie, jak komputery, TV, sterowane fazowo silniki elektryczne, które mogą powodować zadziałanie wyłączników RCD lub przegrzewanie się przewodów neutralnych.
Przyrządy PQA823 i PQA824 są w pełni spolonizowane: menu przyrządu, program do analizy wyników TopView oraz instrukcja obsługi są w języku polskim.
 

PQA823 i PQA824 pozwalają mierzyć i rejestrować:

 • Napięcia TRMS - 5 wejść (faza-neutralny, faza-faza, faza - ziemia)
 • Prądy TRMS fazowe oraz prąd w przewodzie neutralnym - 4 wejścia.
  Prądy są mierzone elastycznymi przystawkami prądowymi -
  cewkami Rogowskiego (ze wzmacniaczem całkującym wbudowanym w przyrząd)
 • Częstotliwość
 • Analizę harmonicznych napięć i prądów do 49 z prezentacją w postaci histogramu
 • Wykresy wskazowe napięć i prądów
 • Moc czynną, bierną i pozorną
 • Energię czynną, bierną i pozorną
 • Współczynnik mocy
 • Rejestrację ciągła z okresem uśredniania ustawianym w zakresie od 1s do 60min.
 • Anomalie napięciowe rejestrowane z rozdzielczością 10ms
  Rejestracja krótkotrwałych anomalii napięciowych (spadków i wzrostów napięć poza ustalone wartości graniczne np. podczas rozruchów ciężkich maszyn).
 • Analiza migotania (fluktuacji) (Pst, Plt) zgodnie z EN50160
 • Asymetria napięć zgodnie z EN 50160
 • Prądy rozruchowe
 • Przepięcia z rozdzielczością 5µs (tylko PQA824)
 • Prezentacja wyników: numeryczna i graficzna (kształty przebiegów)
 • Komfortowa analiza zgodności zasilania z wymaganiami normy PN-EN60150 - szczegóły opisano w TopView

Instrukcja w języku polskim (pełna wersja 107 stron)


Ekran dotykowy

Wygodny, kolorowy ekran dotykowy (320x240 pikseli)
pozwala na dostęp do dowolnej wewnętrznej funkcji poprzez menu wyboru

Ekran dotykowy
Ekran dotykowy pozwala na wygodny dostęp do dowolnej wewnętrznej funkcji przyrządu poprzez menu wyboru. Graficzny ekran TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli zapewnia 65536 kolorów. Wyposażony jest również w funkcję podświetlenia oraz regulację kontrastu.

Rejestracja ciągła
Proces rejestracji jest następujący: przyrząd próbkuje ze stałą dużą częstotliwością i gromadzi wyniki pomiarów w pamięci chwilowej. Po upłynięciu okresu uśredniania, który jest ustawiany przez użytkownika w zakresie od 1 sekundy do 60 minut, następuje zapis do pamięci stałej. Dla danego mierzonego parametru zapisywane są trzy wartości MIN, MAX oraz średnia za okres uśredniania. Dzięki takiemu rozwiązaniu rejestrowane są wszystkie istotne informacje przy niewielkim zapotrzebowaniu na pamięć.
W trybie rejestracji ciągłej przyrząd może zapisywać jednocześnie do 251 parametrów w pamięci wewnętrznej.

 • napięcia, prądy, współczynniki mocy, moce, energie, etc.
 • moce: wchodzącą i wychodzącą
 • asymetria napięcia
 • harmoniczne napięcia i prądu

Dodatkowe tryby rejestracji

 • Analiza migotania (fluktuacji)
  Pomiary wskaźników uciążliwości długookresowego migotania Plt oraz krótkookresowego migotania Pst wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy EN50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 „w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci”.
 • Asymetria zasilania
  Rejestracja wskaźników asymetrii zasilania składowej przeciwnej NEG% oraz składowej zerowej ZERO%.
 • Anomalie napięciowe
  Rejestracja anomalii napięciowych służy do zapisu krótkotrwałych spadków lub wzrostów napięć poza ustalone wartości graniczne. Rejestrowany jest czas wystąpienia z rozdzielczością 10ms, czas trwania oraz wartość ekstremalna.
 • Prądy rozruchowe
  Przyrząd wykrywa i rejestruje jako prąd rozruchu wszystkie przypadki, gdzie wartość skuteczna (TRMS) prądu fazy przekracza ustawioną wartość progową. Podczas operacji ustawiania przed rozpoczęciem rejestracji użytkownik może modyfikować poniższe parametry:
  • Wartość progowa prądu: wartość prądu wykrywana i rejestrowana, jako przypadek prądu rozruchu. Maksymalna ustawiona wartość tego parametru jest zawsze równa pełnej skali używanych przystawek prądowych.
  • Tryby detekcji: poniższe tryby są dostępne i wybierane:
   • FIX: przyrząd wykrywa i rejestruje każdy przypadek wartości TRMS prądu, obliczany za każdą połówkę okresu, jeżeli przekracza wartość progową definiowaną przez użytkownika. Nowy przypadek jest wykrywany przez przyrząd dopiero, gdy bieżąca wartość prądu zmniejszy się poniżej ustawionej wartości progowej.
   • VAR: przyrząd wykrywa i rejestruje każdy przypadek wartości TRMS prądu, obliczany za każdą połówkę okresu, jeżeli przekracza poprzednią wartość TRMS (obliczoną w poprzedniej połówce okresu) o różnicę określaną przez wartość progową definiowaną przez użytkownika.
  • Interwał czasu detekcji: jak tylko przyrząd wykryje przypadek, rejestruje 100 wartości TRMS prądu i 100 wartości TRMS odnośnego napięcia w przeciągu interwału czasu detekcji ustawionego przez użytkownika. Dostępne są wartości 1s, 2s, 3s, 4s.
  Analiza wyników jest możliwa po przesłaniu zapisanych danych do PC i przy użyciu programu TopView. Pokazywane są poniższe parametry:
  • Tabela zarejestrowanych przypadków (faza, w której wystąpił przypadek, data i czas wystąpienia, maksymalna wartość pomiędzy wartościami TRMS (skutecznymi) obliczonymi w połówce okresu w czasie interwału czasu detekcji, wartość ostatniej próbki pod koniec interwału czasu detekcji).
  • Wykresy zarejestrowanych przypadków (przebiegi 100 zapisanych wartości TRMS prądu i odnośnych napięć podczas interwału czasu detekcji dla każdego wiersza w tabeli zarejestrowanych przypadków)

   Rozruch
   Zarejestrowany prąd rozruchu w fazie 1

 • Przepięcia (tylko PQA824)
  Model PQA824 pozwala na rejestrację przepięć z rozdzielczością 5μs (200kHz).
  Rejestracja do 4 przypadków przepięć w ciągu jednej połówki okresu, maksymalnie do 20000 przypadków. Rejestracja zawiera:
  • Numer fazy
  • Czas wystąpienia z dokładnością do 0,01sek.
  • Wartość progu rejestracji przepięcia (ustawiana przez użytkownika: od 150V do 5000V)
  • Typ zbocza na którym wystąpiło: narastające lub opadające
  • Wartość piku MAX i MIN w czasie przepięcia
  • Wartość względnej różnicy: "przepięcie" minus "napięcie" (dodatnia i ujemna)
  • Typ przypadku: szybki (dV/dt > 100V/5µs) lub wolny (dV/dt > 100V/78µs)

Tryby pracy
Pomiary wykonywane przez PQA82x mogą być obserwowane na żywo w formie wyników cyfrowych, histogramów analizy harmonicznych, wykresów przebiegów napięć i prądów (funkcja oscyloskopu) lub w formie wykresów wskazowych.

Elastyczne zasilanie
Wbudowany akumulator LI-ION 3,7V zapewnia 3 godzinną pracę przyrządu. Zewnętrzny zasilacz, pełniący jednocześnie funkcję ładowarki, zapewnia długotrwałą pracę przyrządu przy zasilaniu sieciowym. Przy zaniku napięcia sieciowego przyrząd automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe.

Przekładniki
Przekładnie przekładników napięciowych oraz prądowych do których podłączone są PQA82x są programowane w ustawieniach przyrządu. Dzięki temu uzyskiwane wyniki nie wymagają już żadnych późniejszych przeliczeń.

Pomiar harmonicznych i THD
Zgodnie z wymogami analizy jakości zasilania PQA82x pozwalają mierzyć i rejestrować harmoniczne prądów i napięć do 49 włącznie. Mierzony jest również współczynnik całkowitych odkształceń harmonicznych THD.

4 wejścia prądowe
Przyrządy PQA82x posiadają 4 niezależne wejścia pomiaru prądu. Na wyposażeniu przyrządów są 4 elastyczne przystawki prądowe (tzw. cewki Rogowskiego), które zapewniają pomiar prądu do 3000A. Opcjonalnie oferowane są sztywne przystawki prądowe (HT96U) rozszerzające dolną granicę pomiarową na prądy upływności (od 5mA).

Program TOPVIEW 2007
Analiza ogromnej ilości danych gromadzonych podczas rejestracji przyrządów PQA82x nie jest możliwa bez specjalistycznego oprogramowania. Będący na wyposażeniu program TopView2007 pozwana na zaimportowanie wyników z pamięci przyrządów do PC. Wyniki te mogą być przeglądane w formie tabel lub wykresów, filtrowane, jak również drukowane. Niezwykle przydatną funkcją jest programowanie parametrów rejestracji przyrządów z poziomu PC. Program TopView2007 został spolonizowany.

Kontekstowa pomoc
Naciśnięcie przycisku Help powoduje wyświetlenie ekranu kontekstowej pomocy realizując istotne wsparcie dla operatora.

Ekran schematu połączeń Ekran wykresu wskazowego
Schemat połączeń, dostępny w każdym modelu,
pomaga w prawidłowym podłączeniu przyrządu do instalacji
Wykres wskazowy, dostępny w każdym modelu, pozwala
na pokazanie kąta fazowego między napięciami i prądami
w celu określenia charakteru obciążenia
   
Przebiegi napięcia Analiza rejestracji
Tryb oscyloskopu z widocznymi przebiegami napięć Ekran wyboru rejestracji do analizy

Pamięć bez ograniczeń
PQA82x posiadają wewnętrzną pamięć o pojemności 15MB, która przy 15 minutowym okresie uśredniania pozwala na rejestrację jednocześnie 251 parametrów przez okres powyżej 3 miesięcy. Pamięć wewnętrzną można rozszerzyć stosując popularną kartę typu Compact Flash. Zarejestrowane wyniki można przesłać bezpośrednio do PC poprzez złącze USB lub wygodnie przenieść za pomocą Pen Drive.

Porty

Karta "Compact Flash" może być umieszczona, w każdym modelu, w celu zwiększenia wewnętrznej pamięci (15MB) w dowolnej chwili. Pamięć "Pen Drive" USB może być użyta do transmisji wyników z pamięci przyrządu.

Cewki Rogowskiego
Będące na wyposażeniu 4 sztuki elastycznych przystawek prądowych stanowią cewki Rogowskiego. Są to cewki powietrzne nawinięte w taki sposób, że możliwe jest ich rozpinanie. Cewki powietrzne, ze względu na brak żelaza w rdzeniu, świetnie nadają się do pomiarów wyższych harmonicznych. Dzięki umieszczeniu układów całkujących sygnał z cewek Rogowskiego wewnątrz PQA82x możliwy jest pomiar prądu bez ograniczeń czasowych. Niektóre konstrukcje cewek Rogowskiego posiadają elektroniczne układy całkujące zasilane z własnych baterii, co istotnie ogranicza czas pomiaru prądu. Możliwość rozpinania, duża średnica wewnętrzna oraz elastyczność zapewniają niezwykły komfort i uniwersalność zastosowań.

Zestaw HTFLEX33

Elastyczna przystawka prądowa HTFLEX33 (4 sztuki na wyposażeniu)


Program TopView

Na wyposażeniu przyrządów PQA823/PQA824 jest profesjonalne oprogramowanie na PC o nazwie TopView. Program ten pozwala na przeglądanie w formie cyfrowej lub graficznej wszystkich zarejestrowanych wyników, tworzenie wydruków z umieszczonymi danymi firmy (logo, teksty ...), eksport do plików XLS, PDF oraz posiada wiele innych możliwości.

Program TopView jest dostarczany w pełni spolonizowany.

Okno z prezentacją graficzną zarejestrowanych danych, z wyborem parametrów w formie struktury drzewa
   
Okno z prezentacją wyników w formie numerycznej wszystkich zarejestrowanych danych, z rozdzielczością okresu uśredniania.
   
Okno prezentacji przebiegów w czasie rzeczywistym
   
Ekran histogramu analizy harmonicznych napięcia i prądu do 49 składowej
   
Ekran z prezentacją numeryczno-graficzną analizy migotania (fluktuacji)
   
Ekran numeryczno-graficzny analizy asymetrii napięć
   
Ekran numeryczno-graficzny analizy przypadków prądu rozruchu z rozdzielczością 10ms
   
Ekran numeryczny przypadków anomalii napięciowych (spadków, wzrostów) z rozdzielczością 10ms. Możliwość bezpośredniego eksportu do plików w formacie XLS i PDF.
   
Ekran numerycznej analizy przypadków przepięć z rozdzielczością 5µs (tylko PQA824)
   
Ekran z prezentacją w formie histogramu wyników rejestracji analizy zgodności zasilania z wymaganiami normy EN60150


Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej