Logowanie
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo Allwin

Testery Bezpieczeństwa

(wprowadzenie do badania izolacji próbami napięciowymi)

Testery bezpieczeństwa
Koncepcja napięciowej próby wytrzymałości
Próba ta, znana również jako próba wytrzymałości dielektryka, jest używana do wywołania naprężeń w izolacji badanego produktu dużo większych niż, jakie może napotkać podczas normalnej pracy. Wysokie napięcie jest przykładane między punktem zasilania, a obudową produktu przez określoną długość czasu w celu stwierdzenia integralności izolacji poprzez monitorowanie powstałego prądu upływu. Testery WN są przeznaczone do badań na liniach produkcyjnych i mogą być wykorzystywane, jako źródło napięcia AC lub DC.
Co decyduje o napięciu próby testera wytrzymałości izolacji
Najlepszą metodą wyboru napięcia pomiarowego jest wykonanie testu zgodnie z normą. W większości przypadków, można zastosować regułę, że do badania produktu należy zastosować napięcie dwukrotnie wyższe niż normalne napięcie pracy plus 1000V. Na przykład, jeżeli napięcie pracy produktu wynosi 220V, wtedy napięcie próby powinno być określone, jako 2x220 + 1000 = 1440V. Jednakże, specyficzne produkty mogą być badane przy wyższych napięciach niż 2 x napięcie pracy + 1000V. Produkty o podwójnej izolacji są badane przy dużo wyższym napięciu niż określa wspomniana reguła, mogą być badane napięciami od 1000V do 4000V lub nawet wyższymi.
Dlaczego niektóre testery wytrzymałości izolacji muszą mieć transformatory 500VA?
Powodem jest zapewnienie wystarczającego prądu wyjściowego testera, aby mógł prawidłowo badać izolację o dużych pojemnościach. Jednakże, ponieważ prądy wyjściowe takich testerów mogą przekraczać 100mA, mogą one potencjalnie stanowić ogromne zagrożenie. Dlatego, jak wspomniano w niektórych normach UL, jeżeli napięcie wyjściowe może być stabilizowane dla określonych napięć, wtedy nie jest konieczna moc 500VA sprzętu testującego. Jednakże, niezależnie od wymagania 500VA transformatorów, prawidłowy wybór musi być wykonany zgodnie z wymaganiami norm dla danego produktu.
Dlaczego testery wytrzymałości dielektryków mają ustawiane dolne limity prądu
Testery wytrzymałości dielektryków są często używane na liniach produkcyjnych i liniach testujących, które mogą łatwo powodować przerwania żył wewnątrz kabli pomiarowych, co nie jest łatwe do wykrycia. W przypadku powstania przerwy w dowolnym punkcie pętli, napięcie wyjściowe testera nie jest przykładane do produktu, co prowadzi do prądu prawie równego 0 i oczywiście poniżej wartości granicznej prądu i w konsekwencji tester mógłby dawać wynik, że izolacja jest prawidłowa. W takim przypadku, jeżeli izolacja prduktu byłaby uszkodzona, mogłoby to powodować poważny błąd w ocenie. Wykrycie prądu poniżej dolnego limitu informuje o przerwie w przewodach pomiarowych.
Zalety próby wytrzymałości AC
Badania AC są generalnie dużo bardziej akceptowane przez firmy ubezpieczeniowe niż badania DC. Głównym powodem jest to, że większość badanych urządzeń pracuje przy napięciach AC. Próby WN AC mają zaletę narażania izolacji przemiennie dla obu polaryzacji, co symuluje bardziej wiernie narażenia produktu w rzeczywistym użyciu.
Ponieważ przy badaniu AC nie ma zjawiska ładowania obciążenia pojemnościowego, więc odczyty prądów pozostają stałe od chwili przyłożenia napięcia do końca testu. Dlatego, nie ma potrzeby stopniowego podnoszenia napięcia, ponieważ nie występuje okres stabilizacji wymaganej do monitorowania odczytów prądu. Oznacza to, że dopóki produkt nie jest wrażliwy na nagłe przyłożenie napięcia, operator może natychmiast przyłożyć pełne napięcie i odczytać prąd bez czasu oczekiwania.
Inną zaletą badania AC jest to, że napięcie AC nie powoduje naładowania badanego obiektu i nie ma potrzeby rozładowania go po zakończeniu testu.
Wady próby wytrzymałości AC
Jedna z wad testu AC ujawnia się podczas badania obciążeń o silnym charakterze pojemnościowym. W wielu przypadkach, składowa bierna prądu może być dużo większa niż składowa czynna powodowana przez rzeczywisty upływ. Może to powodować dużą trudność w wykrywaniu produktów, które mają nadmiernie wysoki prąd upływu.
Inną wadą jest to, że testery WN muszą mieć zdolność ciągłego zasilania prądu biernego i czynnego. Może to wymagać wyjścia prądowego, które jest w rzeczywistości dużo większe niż naprawdę wymagane do monitorowania prądu upływu i w większości przypadków jest zazwyczaj dużo większe niż potrzebne przy badaniach DC. Stanowi to zwiększone ryzyko badań, ponieważ operator jest wystawiony na większe prądy.
Zalety próby wytrzymałości DC
Po pełnym naładowaniu badanego obiektu, jedynym płynącym prądem jest rzeczywisty prąd upływu. Pozwala to testerowi DC na jednoznaczne wyświetlanie tylko rzeczywistego prądu upływu badanego produktu.
Inną zaletą badania DC jest to, że prąd ładowania jest potrzebny tylko chwilowo. Oznacza to, że moc wyjściowa wymagana od testera DC może być typowo dużo niższa niż, jaka byłaby wymagana od testera AC do badania tego samego produktu.
Wady próby wytrzymałości DC
Dopóki badany obiekt nie jest pojemnościowy, wtedy nie jest konieczne stopniowe podnoszenie napięcia od zera do pełnego napięcia testu. Im bardziej pojemnościowy jest obiekt, tym wolniej napięcie musi być podnoszone. Jest to ważne, ponieważ większość testerów DC ma obwód zabezpieczenia, który prawie natychmiast wskazuje niesprawność, jeżeli całkowity prąd osiągnie wartość progową prądu upływu podczas inicjującego ładowania badanego produktu.
W przeciwieństwie do testerów AC badanie DC ładuje izolację tylko dla jednej polaryzacji. Ta sytuacja jest rozpatrywana, podczas badania produktów, które w rzeczywistości będą używane przy napięciach AC. Jest to ważna przyczyna, dlaczego niektóre firmy ubezpieczeniowe nie akceptują badań DC, jako alternatywy dla AC. Podczas wykonywania prób AC, badany produkt jest w rzeczywistości badany przy wartości szczytowej napięcia, której WN tester nie pokazuje. Nie ma takiej sytuacji podczas badania DC, ponieważ nie jest generowana sinusoida podczas badania prądem stałym. W celu kompensacji tej różnicy, większość firm ubezpieczeniowych wymaga, żeby ekwiwalentny test DC był wykonywany przy wyższym napięciu niż test AC. Mnożnik ten jest niejednoznacznie definiowany przez różne firmy ubezpieczeniowe i może powodować zamieszanie dotyczące wyboru właściwego ekwiwalent testu DC.
Niektórzy użytkownicy skarżą się, że badając ten sam produkt tym samym testerem, czasami wynik testu jest pozytywny, a czasami negatywny
Wyjaśnienie: Zależy to od momentu startu testera WN, są dwie możliwości: start w zerze oraz start nie w zerze. Start w zerze polega na tym, że napięcie pojawia się w punkcie zerowym przebiegu wyjściowego. Jeżeli tester startuje w ten sposób nie powoduje to zjawiska przepięciowego, jak pokazano poniżej.
Oferowane testery startują napięcie w zerze przebiegu wyjściowego. Napięcie wyjściowe nie przekracza ustawionej wartości. Badanie produktu nie powoduje jego uszkodzenia.
Niektóre tradycyjne testery WN AC nie mają funkcji startu w zerze. Jak pokazano na poniższym przebiegu sinusoidalnym, mogą one czasami startować w punkcie A, czasami w punkcie B, jest również prawdopodobny start w punkcie C. Jeżeli wystartuje w punkcie A, wtedy nie pojawią się przepięcia, ponieważ będzie to start w zerze przebiegu, natomiast, jeżeli wystartuje w punkcie B lub C, wtedy zaowocuje to przepięciami. Poniżej pokazano przykład wygenerowania przepięcia przy załączaniu i przy wyłączaniu napięcia wyjściowego.
   
Sposoby podłączenia testera bezpieczeństwa do panelu fotowoltaicznego
Sposoby podłączenia testera prądu upływu do badanego obiektu
   

Funkcja interfejsu wyładowań niezupełnych Testerów Bezpieczeństwa PV
Wygodnym rozwiązaniem jest interfejs do podłączenia przyrządu mierzącego wyładowania niezupełne obiektu badanego Testerem Bezpieczeństwa PV (paneli fotowoltaicznych).
1-2: Początek wyładowań niezupełnych
2-3: Stabilizacja wyładowań niezupełnych
3-4: Wyładowania niezupełne iskrzące
4-5: Wyładowania niezupełne przechodzące w wyładowania łukowe
5: Podtrzymywanie wyładowań łukowych
Dlaczego pomiar prądu upływu wybiera demodulację True RMS?
Wyjaśnienie: Tester prądu upływu jest kalibrowany zgodnie z wzorcowym przebiegiem sinusoidalnym. W przypadku wzorcowego przebiegu sinusoidalnego nie ma znaczenia, czy użyjemy demodulacji średniej, czy RMS, ponieważ wyniki będą takie same. Ale w przypadku odkształconej sinusoidy, wartość średniej demodulacji nie jest taka sama, jak demodulacji RMS. Demodulacja True RMS może być zastosowana dla różnorodnych przebiegów.
Poniżej pokazano przykłady:

Przebiegi prądu dla lampy żarowej

Przebiegi prądu dla zasilacza impulsowego

Przebiegi prądu dla koca elektrycznego


Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej