Zaloguj się
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Logo Algodue
Przemysłowe analizatory sieci
Zestawienie | UPT210 | UPM3100 | Seria NDL8000

Analizator jakości zasilania UPM315

(miernik mocy, licznik energii, wyświetlacz LCD, DIN 96x96mm)

OpisDane techniczneZakupy
Widok UPM315
 • Otwór montażowy DIN 96x96
 • Miernik mocy dostarczający wiele zaawansowanych funkcji
 • Duży wyświetlacz graficzny LCD o doskonałej czytelności
 • Dwa gniazda na opcjonalne karty
 • Obliczenie zapotrzebowania na moc i prąd
 • Wbudowana pamięć do 2MB
 • Programowane rejestratory Min/Max oraz energii
 • Rejestracja zdarzeń, alarmów, przechwytywanie przebiegów, wyświetlanie przebiegów, wykresy wskazowe, wielkości w funkcji czasu, etc.

Opis ogólny
UPM315 jest wielofunkcyjnym przyrządem pomiarowym z wieloma zaawansowanymi możliwościami, do pomiaru parametrów elektrycznych i analizy jakości zasilania.
Zapewnia dokładny pomiar wartości True RMS widocznych na ekranie LCD, lub poprzez port komunikacyjny. Sześć lub więcej parametrów jest jednocześnie wyświetlanych dając kompletny wgląd na sytuację już na pierwszy rzut oka.
UPM315 wykonuje czysto graficzne funkcje, takie, jak: kształty przebiegów napięć i prądów, spektrum harmonicznych, wykresy wskazowe, wykresy w czasie zmierzonych wartości.
Prosta struktura menu czyni przyrządy łatwymi w użyciu i pozwala na szybkie sprawdzenie ustawień przyrządu i statusu pamięci.
Podświetlany wyświetlacz LCD jest bardzo sprawny i dlatego gwarantuje doskonałą czytelność we wszystkich warunkach oświetleniowych.
UPM315 oferuje małe rozmiary i pasuje do zastosowań w nowych instalacjach, jak również przy zastąpieniu starszych przyrządów. Obudowa miernika przystosowana jest do otworów DIN 96.

Zalety

 • UPM315 dostarcza setki dokładnych wartości pomiarowych True RMS przy niskiej cenie
 • Zapewnia informacje o średnich szczytowych wartościach prądu oraz o zapotrzebowaniu na moc. Dane te są kluczowe do opracowania prawidłowych strategii pomocnych przy unikaniu niekontrolowanych pików mocy i w konsekwencji kar.
 • Jest ultra-kompaktowy, UPM315 pozwala na zastępowanie tradycyjnych mierników. Mocowanie w otworze DIN 96 powala na zastępowanie istniejącego sprzętu.
 • UPM315 oferuje oszczędność czasu i kosztów podczas montażu, w porównaniu z wieloma indywidualnymi jednofunkcyjnymi przyrządami.
 • Poprzez port komunikacyjny jest możliwy odczyt, programowanie i rejestrowanie na PC wszystkich wyników oraz import zmagazynowanych danych.
 • Zarejestrowane dane pozwalają generować na PC profile konsumpcji, trendy zarejestrowancyh wartosci, raportowanie zdarzeń i alarmów, przydział kosztów i protokoły, jak również identyfikacja krytycznych wartości.

Zastosowania

 • Rozdzielnie, elektrownie, nastawnie
 • Systemy sterowania i monitorowania mocy
 • Monitorowanie obciążenia pojedynczych maszyn
 • Monitorowanie harmonicznych
 • Zdalny pomiar i przydział kosztów

Główne cechy

 • Pomiary
  • Jedno- oraz trójfazowe 3 lub 4-przewodowe niesymetryczne obciążenia
  • Bezpośredni pomiar do 600V
  • Programowana skala prądowa 1A/5A
  • Pomiary True RMS dostarczające dokładne wyniki nawet dla odkształconych przebiegów
  • W pełni dwukierunkowe, czterokwadrantowe odczyty. Dostępnych jest 10 liczników energii, moc pozorna jest rozdzielana na cztery liczniki: pobierana indukcyjna, pobierana pojemnościowa, oddawana indukcyjna, oddawana pojemnościowa.
  • Napięcia, prądy, moce, współczynniki mocy, częstotliwość, energie, wartości Min/Max, zapotrzebowanie, harmoniczne, etc. Pełna wersja przyrządu dostarcza ponad 600 zmierzonych/obliczonych parametrów i pokazuje na wyświetlaczu ponad 35 stron graficznych.
  • Składowe oraz całkowite odkształcenia harmoniczne dla napięcia i prądu do 50 składowej. Zawartość harmonicznych jest reprezentowana, jako parzyste, nieparzyste i całkowite.
  • Zaawansowana funkcja przechwytywania przebiegów. Przyrząd może magazynować, po wyzwoleniu, do 200 przebiegów z rozdzielczością od 16 do 128 próbek (w zależności od ilości przebiegów). Można programować wyzwalanie sygnałem wejścia cyfrowego lub zmianą na wyjściu, po przekroczeniu ustawionych punktów lub przechwycenie może być uruchomione z klawiatury. Zapisane przebiegi można przesłać przez port komunikacyjny.
 • Modularność
  • Dwa gniazda na opcjonalne karty rozszerzeń
  • Kompaktowy DIN 96 przyrząd pozwala spełnić wymagania nowych instalacji, jak również zastosowania podczas modernizacji.
 • Grafika
  • Doskonały wyświetlacz graficzny pokazuje czytelne graficzne prezentacje pozwalając na natychmiastowe porównanie mierzonych parametrów. Wyświetlane są przebiegi napięć i prądów, spektrum harmonicznych i wykresy wskazowe.
  • Ponadto 6 mierzonych wartości może być wyświetlanych w formie wykresu w funkcji czasu. Podstawa czasu może byc wybierana spośród: 15min, 1 godzina, 1 dzień, 1 miesiąc.
 • Wbudowana pamięć
  • 128kB lub 2MB nie ulotnej pamięci na magazynowanie danych
  • Programowane czasy startu/stopu rejestracji
  • Wybierany tryb rejestracji do zapełnienia lub bez końca
  • Rejestracja Min/Avg/Max co 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut programowane dla do 8 wybranych parametrów
  • Rejestracja całkowitej i dziennej konsumpcji energii. Rejestrowana jest konsumpcja energii dla ponad 300 dni.
  • Tabela zużycia (TOU) to programowalna rejestracja danych. Funkcja TOU magazynuje zużycie energii w różnych rejestrach według zaprogramowanego schematu czasowego. Grupa 200 rejestrów pokazuje sytuację wcześniejszych i dzisiejszego dnia oraz wcześniejszych i bieżącego miesiąca. Ta cecha jest przeznaczona do spełniania wymagań różnych struktur taryf. Jest możliwe zaprogramowanie do 10 dziennych harmonogramów taryf zawierających do 3 taryf i 8 zmian taryf. Każdy harmonogram może być przydzielony do dni tygodnia i miesięcy według potrzeb. Do 20 dni świątecznych może być przydzielonych do najniższej taryfy. Algorytm diagnostyczny sprawdza i powiadamia, jeżeli ustawienia zachodzą na siebie.
  • W przypadku więcej niż jednego dostawcy, jeżeli trzy taryfy nie są wystarczające, jest możliwe rozpoczęcie od zarejestrowanej żądanej wartości zamiast tej dziennej. Każda wartość jest rejestrowana z datą i czasem i może być wyeksportowana do formatu .xls. Pozwala to na tworzenie elestycznych ma, które uwzględniają różnych dostawców prądu. Wartość DMD jest wartością średnią (patrz programowane rejestracje). Może być synchronizowana przez zewnętrzny impuls przyłożony do jednego z wejść (opcjonalna karta DI4-TR). W tym przypadku, UPM315 może byc dostosowany aż do 5 taryf (tylko na życzenie).
  • Zdarzenia, alarmy i cyfrowe wyjścia załączają/wyłączają rejestrację. Przyrząd rejestruje status zmian 8 programowanych zestawów punktów, cyfrowe wyjścia ON/OFF i zasilanie przyrządu ON/OFF. Wszystkie przypadki mają znaczniki daty i czasu.
 • Komunikacja
  • Oba typy portów RS232 i RS485 są wbudowane w bazowej wersji przyrządu. Wybór jest dokonywany przez przełączniki (dip-switch) dostępne z zewnątrz.
  • Wybierany protokół MODBUS lub A2 ASCII.
  • Szybkość komunikacji programowana do 57600 bodów.
  • Opcjonalnie dostępne są interfejsy 10/100 Ethernet, Profibus lub Lonbus
  • Karta z serwerem HTML lub bezpośrednia komunikacja poprzez Ethernet/Internet przy użyciu protokołu MODBUS lub A2 ASCII.
 • Wyjścia i wejścia
  • Do 6 cyfrowych wyjść do impulsowania energii lub do wyzwalania alarmów Dwa cyfrowe wyjścia optomos ML są na wyposażeniu wersji bazowej.
  • Do 4 analogowych wyjść 0-20 lub 4-20 mA.
  • Opcjonalnie cztery wejścia do zliczania impulsów i wyzwalania dla przechwytywania przebiegów. Mnożnik jest programowany dla wejścia w celu zapamiętania rzeczywistych wielkości, jak również, możliwe są do wyboru różne jednostki pomiaru (kWh, kVAh, kvarh, m3, etc.)
  • Jedno z cyfrowych wyjść może być zaprogramowane, jako żądane wejście synchronizacji.
  • Na życzenie dostępne jest wejście dla cewek Rogowskiego.
 • Inne
  • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
  • Obliczenie wartości banku kondensatorów dla kompensacji współczynnika mocy
  • Strona nr 1 programowana przez użytkownika z 6 parametrami wybieraymi spośród mierzonych wartości.
  • Pięcioznakowe hasło do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do ustawień
  • Możliwość aktualizacji firmware poprzez port szeregowy.
Wyświetlacz 1 Wyświetlacz 2  Wyświetlacz 3 Wyświetlacz 4 Wyświetlacz 5 Wyświetlacz 6
Przykładowe tryby pracy wyświetlacza

Tabela wielkości mierzonych przez przyrząd

Pomiary chwilowe
Napięcie fazowe VL1-N - VL2-N - VL3-N [V]
Napięcie międzyfazowe VL1-L2 - VL2-L3 - VL3-L1 [V]
Napięcie systemu V [V]
Prąd fazowy IL1 - IL2 - IL3 - IN [A]
Prąd systemu I [A]
Współczynnik mocy PFL1 - PFL2 - PFL3
Współczynnik mocy systemu PF
cosφ DPFL1 - DPFL2 - DPFL3
Moc pozorna SL1 - SL2 - SL3 [VA]
Moc pozorna systemu S [VA]
Moc czynna PL1 - PL2 - PL3 [W]
Moc czynna systemu P [W]
Moc bierna QL1 - QL2 - QL3 [var]
Moc bierna systemu Q [var]
Częstotliwość f [Hz]
Zapotrzebowanie (wartości średnie) IL1 - IL2 - IL3 - ILx Therm - IN - PAV - SAV - IAV
Prąd cieplny IL1 - IL2 - IL3 [A2s]
Współczynnik K K1 - K2 - K3
THD napięcia i prądu (całkowite) THDVL1,L2,L3 - THDIL1,L2,L3 [%]
THD napięcia i prądu (parzyste, nieparzyste) THDVL1,L2,L3 - THDIL1,L2,L3 [%]
Analiza harmonicznych do 31 VL1-N - VL2-N - VL3-N - IL1 - IL2 - IL3 [%,V,A]
Analiza harmonicznych do 50 VL1-N - VL2-N - VL3-N - IL1 - IL2 - IL3 [%,V,A]
Asymetria V,I [%]
Kolejność faz 123 / 132
Zegar czasu rzeczywistego Data, czas
Magazynowane dane
Moc czynna systemu [Wh]
Moc pozorna systemu (4 liczniki - ) [VAh]
Energia bierna indukcyjna [varh ind]
Energia bierna pojemnościowa [varh cap]
Wartości MIN/MAX ze znacznikiem czasu 7xV, 5xI, f, 4xPF, 6xTHD
Wartości szczytowe PAV - SAV - IAV - IL1 - IL2 - IL3 - IL1TH - IL2TH - IL3TH - IL4TH - IN
Programowalne rejestracje
Dzienne zużycie energii (przez ponad 300dni) [Wh, VAh, varh]
Alarmy / zdarzenia rejestracja dla 8 ustawionych punktów, wyjścia ZAŁ/WYŁ, przyrząd ZAŁ/WYŁ
Wartości (1) MIN / AVG / MAX [(1)]
Zaawansowane funkcje
Wykresy w funkcji czasu Max 6 parametrów [15min/1h/1dzień/1miesiąc]
Tabela zużycia (rejestratory taryf) [Wh, VAh, varh]
Przechwytywanie przebiegów VL1-N - VL2-N - VL3-N - IL1 - IL2 - IL3 [max 128 próbek]
Obliczenia kompensacji PF Bank kondensatorów [kvar]
Liczniki cyfrowych wejść [Wh, VAh, varh, m3, litry, etc.
● = Standard, ■ = wartości dwukierunkowe, ○ = Opcjonalne, □ = wersja ENH
(1) programowane co każde 1, 5, 10, 15, 30, 60min. - maksymalnie 8 mierzonych parametrów
Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej